De oplossing van de linked-data-puzzel

Video

In de derde video in de serie "Making All the Pieces Fit: Solving the Linked Data Puzzle" maakt u kennis met EBSCO BiblioGraph - een dataservice die speciaal is ontworpen voor bibliothecarissen die de zichtbaarheid van hun bibliotheek willen vergroten en gebruikers op nieuwe manieren willen bereiken. De service maakt gebruik van BIBFRAME om catalogusrecords te transformeren, en biedt bibliotheken vele voordelen, zoals dataverrijking en verbeterde zichtbaarheid van bronnen.

Bekijk alle video's in deze reeks op de webpagina van de serie, lees meer over BiblioGraph op onze website en vraag meer informatie of een demonstratie aan.

Transcript | Downloaden

De oplossing van de linked-data-puzzel

Ref Link: https://www.ebsco.com/nl-nl/resources/de-oplossing-van-de-linked-data-puzzel

Na een korte blik op Linked Data en BIBFRAME bekijken we nu een praktische oplossing, EBSCO's BiblioGraph. BiblioGraph is, in het kort, een dataservice die collecties categoriseerbaar, vindbaar en integreerbaar maakt wanneer een bibliotheek op regelmatige basis MARC-gegevens aanlevert voor BIBFRAME-conversie.

Uit de lineaire MARC-gegevens worden door middel van een uitgekiend proces zogenaamde "BIBFRAME-resources" gecreëerd, die beschikbaar zijn als Linked Data.

Dit creëert op zijn beurt een zogenaamde "kennisgrafiek" waarin media worden gekoppeld en gegroepeerd op basis van hun onderlinge relaties.

Zelfs zonder ruwe gegevens te bewerken is het mogelijk om de eigen holdings opnieuw te doorzoeken en bijvoorbeeld thematische clusters te identificeren.

Deze clusters zijn dan onmiddellijk beschikbaar als HTML-tags om in te sluiten in interne of externe webpagina's.

De individuele media binnen de clusters kunnen ook naar wens worden ingebed, samen met de uitleenknop die direct terugleidt naar de OPAC.

In de praktijk kan dit er als volgt uitzien, waarbij een aantal boeken over een gecombineerd onderwerp zoals "AI en wetgeving" virtueel worden "tentoongesteld" op het intranet of het internet.

Thematische groepen en "tentoonstellingssites" zijn alleen beperkt door uw eigen holdings of de webpagina's die toegankelijk zijn via een webmaster.

Een populair scenario is de integratie in pagina's van bibliotheken, universiteiten en steden, of in portalen zoals "Open Library". Door speciale holdings te tonen, trekt men de interesse van potentiële gebruikers en brengt ze terug naar de catalogus vanaf het wereldwijde web.

In de komende video's zullen we kijken naar nog meer mogelijkheden en aspecten van BiblioGraph, zoals collectievergelijking, aanvullende gegevensverrijking of geoptimaliseerde vindbaarheid in, en direct uitlenen vanuit, populaire zoekmachines.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.