Van data naar kennis: De linked-data-puzzel ontrafeld

Video

BiblioGraph, de linked-data-service van EBSCO, transformeert catalogusrecords naar BIBFRAME-bronnen en kan uw data publiceren in een open netwerk dat bibliotheekgegevens verrijkt door een samenwerking tussen duizenden bibliotheken. Bibliotheken profiteren hiervan op vele manieren, zoals verbeterde zichtbaarheid van hun bronnen op het web, verrijkte collecties met data van gezaghebbende bronnen op het web en nog veel meer.

Bekijk alle video's in deze reeks op de webpagina van de serie, lees meer over BiblioGraph op onze website en vraag meer informatie of een demonstratie aan.

Transcript | Downloaden

Van data naar kennis: De linked-data-puzzel ontrafeld

Ref Link: https://www.ebsco.com/nl-nl/resources/van-data-naar-kennis-de-linked-data-puzzel-ontrafeld

Ter afsluiting van onze korte videoserie over het onderwerp "BiblioGraph" volgt hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

Traditionele metadata worden lineair weergegeven, terwijl het BIBFRAME-formaat op basis van linked data a priori beter machineleesbaar, gekoppelder en beter geschikt is voor presentatie en vindbaarheid op het web.

Hiervoor worden gerelateerde elementen - naar analogie van de grammatica van natuurlijke talen - als triples bestaande uit subject, object en predicaat beschreven. Elke component is op zijn beurt een machineleesbare link.

Uit grote hoeveelheden van dergelijke triples worden vervolgens semantische "tapijten" gemaakt, waarin naar believen "clusters" kunnen worden herkend. Dit geeft de gegevens structuur en maakt ze geschikt voor complexe zoekopdrachten op het web.

Een specifiek cluster kan nu gemakkelijk overal worden ingesloten met HTML-code, omdat de gegevens beschikbaar zijn in een gecentraliseerd, open netwerk. Het cluster kan ook een vergelijking zijn of een geschikte combinatie van verschillende bestaande collecties, enzovoort.

Deze insluiting maakt integratie als bijvoorbeeld een "carrousel" in websites mogelijk. Dit verhoogt onmiddellijk de zichtbaarheid van het bibliotheekbezit, omdat het "traffic" van het web terug naar de bibliotheekcatalogus wordt geleid.

Bovendien wordt de "kennisgrafiek" die wordt gemaakt van BIBFRAME-resources ook ingevoerd in belangrijke zoekmachines, wat de vindbaarheid van de eigen collecties aanzienlijk vergroot.

In Google Books is het ook mogelijk om eigen media weer te geven afhankelijk van de locatie van de zoeker, inclusief een uitleenknop. Het is echter belangrijk om op te merken dat dit - als uitgebreide functionaliteit - nog niet overal beschikbaar is.

Omdat tal van andere gegevenspools ook als linked data worden weergegeven, kunnen bestaande metadata ook worden verrijkt met behulp van automatische synchronisatie. 

De verrijking van transcriptievarianten van namen, die voorheen niet in de catalogus beschikbaar waren, is een populair scenario.

Maar er zijn veel verschillende gebruikssituaties: als u bijvoorbeeld veel fictie heeft, kunt u karakteriseringen van literaire figuren toevoegen aan de eigen metadata. Of u kunt besluiten om extra informatie zoals ORCID's, Wikidata-componenten enzovoort toe te voegen aan personen, bedrijven of evenementen.

Naast de bovengenoemde tools zijn er talloze andere toepassingen mogelijk, waaronder natuurlijk het rechtstreeks werken met de ruwe RDF-gegevens, die ook deel uitmaken van de service.

Bezoek graag onze website voor de BiblioGraph-videoserie of neem contact met ons op voor meer informatie of een productpresentatie.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.