Zdrowie

Naukowe bazy danych

ConsumerReports.org   ·  Pełny tekst

Prowadzenie badań wymaga czasu. Wybór niewłaściwego produktu to strata pieniędzy. Dostarczaj klientom zaufanych informacji, które pomogą im podejmować mądre decyzje zakupowe.

Health Source: Consumer Edition   ·  Pełny tekst

Ta bogata kolekcja informacji o zdrowiu zapewnia dostęp do pełnotekstowych czasopism o zdrowiu konsumentów i książek referencyjnych. Zawiera również możliwe do wyszukiwania publikacje pełnotekstowe z aktualnych broszur zdrowotnych