EBSCO Usługi profesjonalne

Zwiększaj siłę swoich produktów, aby przewyższać oczekiwania, spełniać swoją misję i tworzyć najlepsze możliwości wyszukiwania informacji.

Zapytaj o konsultację
Image
woman on a tablet in a library

Niezrównana ekspertyza

Wiedza naszego zespołu obejmuje usługi EBSCO Discovery Service, Stacks, FOLIO i Twoje elektroniczne zarządzanie zasobami (rozwiązania ERM)

Poprawa doświadczenia użytkownika

Pracujmy razem, aby zrozumieć Twoje potrzeby w zakresie doświadczenia użytkownika (UX). Stamtąd możemy dostarczać niestandardowe rozwiązania, budować portale tematyczne z wykorzystaniem platformy Stacks, a także prowadzić konsultacje w zakresie projektowania i interfejsu użytkownika w celu ulepszenia istniejących produktów pod kątem potrzeb UX.

Optymalizuj wyszukiwanie

Będziemy ściśle współpracować z Twoimi pracownikami w celu wdrożenia różnych opcji integracji EBSCO Discovery Service, w tym ILS, LMS, wewnętrznych repozytoriów, jak również API.

Usprawnianie elektronicznego zarządzania zasobami / ILS

Skorzystaj z pomocy grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy działają w Twoim imieniu, aby poradzić sobie z pracą związaną z zarządzaniem zasobami elektronicznymi, w tym z uzyskiwaniem danych dotyczących użytkowania i raportów COUNTER, konfigurowaniem szczegółów platformy, ładowaniem danych i nie tylko.

Image
Close up of male hands on laptop keys

Profesjonalne usługi dla FOLIO

Platforma open source FOLIO jest rozszerzalna, wspiera tradycyjne zarządzanie zasobami, ale koncentruje się na zdolności do dostarczania nowych usług.FOLIO jest budowane w oparciu o model Open Source, ale uruchomienie oprogramowania wymaga czasu i zasobów.

EBSCO oferuje pakiet usług dla bibliotek, które chcą prowadzić FOLIO w sposób efektywny kosztowo, ale nie mają zasobów, aby utrzymywać hosting lub pracowników, którzy mogliby wspierać platformę usług bibliotecznych.

Image
Close up of male hands on laptop keys
Image

Poznaj zespół ds. usług profesjonalnych

Inżynierowie ds. usług bibliotecznych posiadają umiejętności w zakresie aplikacji informacyjnych i rozmów dotyczących technnologii.

Kierownicy projektów wdrożeniowych zapewniają wsparcie i usprawniają proces wdrażania.

Menedżerowie ds. zaangażowania zapewniają szkolenia online i w siedzibie klienta.

Gotowy do rozpoczęcia konsultacji?