Zobowiązanie EBSCO

Czas i zasoby przeznaczamy na wdrażanie i wspieranie nowoczesnych, opartych na najwyższych standardach projektów w zakresie dostępności, bezpieczeństwa danych i zgodności. Nasze stałe zaangażowanie polega na zachowaniu poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowej użyteczności dla wszystkich klientów i użytkowników.

Image
accessiblity keyboard

Dostępność

Wspieranie osób o różnych zdolnościach jest kluczowym elementem strategii rozwoju i dostarczania produktów. W EBSCO dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty i usługi były dostępne dla wszystkich klientów i użytkowników, a w szczególności dla osób z dysfunkcjami w zakresie korzystania z materiałów drukowanych, przeznaczając znaczną ilość czasu i środków na zapewnienie im równego dostępu.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy EBSCO w zapewnienie dostępności

Image
globalization

Globalizacja

Firma EBSCO jest zdeterminowana, aby łączyć ludzi i informacje bez względu bariery odległości i języka. Dlatego też kluczową kwestią w naszych strategiach rozwoju i dostarczania produktów jest zapewnienie nieograniczonej międzynarodowej użyteczności naszych produktów.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy EBSCO w globalizację.

Image
globalization
Image
iso circuit

ISO 27001

ISO 27001 jest międzynarodową normą, która reprezentuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji. Norma ta określa zestaw podejść i wymagań do badania ryzyka i wdrażania środków kontroli bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do ludzi, procesów i technologii.

Certyfikat ISO 27001 przyznany firmie EBSCO dla jej produktów i usług zapewnia klientom zaufanie i pewność. Certyfikacja jest utrzymywana poprzez rygorystyczny proces oceny przeprowadzany przez niezależne jednostki audytowe i certyfikujące. Nieustannie inwestujemy w bezpieczeństwo informacji, które powierzają nam klienci.

Zobacz certyfikat rejestracji firmy EBSCO w systemie ISO 27001
Image
iso circuit
Image
privacy

Prywatność

W EBSCO obowiązują zasady, procedury i infrastruktura zapewniające bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe. Nasze bieżące działania w zakresie zgodności obejmują FERPA, COPPA, RODO i inne. EBSCO jest zobowiązane do ochrony prywatności swoich użytkowników.

Wyświetl zasady ochrony prywatności EBSCO