Jeśli widzieliście raport Lean Library pt.: Librarian Futures, to wiecie, że 79% wykładowców i 75% studentów rozpoczyna proces wyszukiwania poza biblioteką, w otwartej sieci. Podobnie jak inni dostawcy, firma EBSCO pracuje nad tym, aby zminimalizować częstotliwość, z jaką użytkownicy trafiają w ślepy zaułek lub na płatną zaporę. Jednym ze sposobów, w jaki to czynimy, jest niedawno uruchomiony serwis EBSCO Essentials, który wspiera otwarty dostęp do treści. Innym sposobem jest Find My Organization (FMO).

FMO to usługa EBSCO "Where Are You From?", która pomaga użytkownikom w otwartej sieci łatwo połączyć się z licencjonowaną zawartością ich instytucji. Usługa FMO firmy EBSCO działa już od kilku lat, w tle pomagając użytkownikom w logowaniu się do aplikacji mobilnej EBSCO oraz jako część naszego systemu OpenURL, ale ostatnio zaczęliśmy rozszerzać jej zasięg.

Strona logowania EBSCO może być ślepym zaułkiem dla użytkowników korzystających z otwartej sieci, dlatego w lutym 2022 r. wprowadziliśmy zmianę. Obecnie użytkownicy, którzy klikną link "Institutional Login" na stronie logowania, są przenoszeni na stronę FMO w serwisie EBSCO.com, gdzie mogą wyszukać swoją instytucję i pomyślnie zalogować się do zasobów EBSCO swojej instytucji.

Przed wprowadzeniem tej zmiany średnia dzienna liczba wejść na stronę FMO wynosiła około 400, a po jej wprowadzeniu wzrosła do około 12 000. Jest to wspaniała wiadomość, ponieważ oznacza, że więcej użytkowników będzie w stanie uwierzytelnić się i kontynuować swoje poszukiwania i proces odkrywania.

Planowane jest dodanie FMO do dodatkowych przepływów pracy i produktów EBSCO. W międzyczasie zespół ds. zarządzania tożsamością i dostępem w firmie EBSCO pracuje nad ułatwieniem korzystania z FMO i zapewnieniem administratorom większej kontroli nad jego konfiguracją.

Dla użytkowników końcowych wprowadzimy zmiany mające na celu poprawę możliwości wyszukiwania, tak aby mogli oni jak najszybciej znaleźć właściwą instytucję. Oprócz udoskonalenia algorytmu wyszukiwania wprowadzimy również funkcję "sugeruj się", znaną również jako autouzupełnianie. Planujemy także dodanie logo do wyników wyszukiwania, co pomoże użytkownikom szybciej wybrać właściwą instytucję. Użycie logo jest również zaleceniem Grupy Roboczej SeamlessAccess WAYF Entry Disambiguation, której celem jest dostarczenie wskazówek dotyczących łagodzenia typowych problemów napotykanych w sfederowanych usługach "Where Are You From?".

Docelowo chcemy umieścić FMO bezpośrednio na stronie logowania, aby użytkownicy mogli jak najsprawniej kontynuować proces poszukiwania i odkrywania informacji.

Dla administratorów planujemy udostępnić więcej lepszych opcji konfiguracyjnych. Obecnie FMO korzysta z preferowanych ustawień uwierzytelniania danej instytucji, aby podpowiedzieć użytkownikowi odpowiednie opcje logowania. Udostępniamy również uniwersalną klauzulę opt-out, która usuwa instytucję ze wszystkich wdrożeń FMO, w tym z aplikacji mobilnej EBSCO, co powoduje, że użytkownicy aplikacji nie mogą w ogóle uwierzytelniać się instytucjonalnie.

Korzystanie z uwierzytelniania preferencyjnego nie ulegnie zmianie, ale w przyszłym roku planujemy umożliwić administratorom zmianę nazwy i adresu instytucji w FMO, a także dodawanie aliasów i akronimów w celu ułatwienia wyszukiwania. Planujemy również udostępnić bardziej szczegółową opcję rezygnacji, która umożliwiłaby instytucji, na przykład, wyświetlanie w wynikach wyszukiwania FMO w aplikacji mobilnej EBSCO, ale ukrycie w wynikach na stronie EBSCO.com.

Naszym nadrzędnym celem w przypadku FMO jest wspieranie użytkowników otwartej sieci poprzez optymalizację FMO tak, aby było ono jak najłatwiejsze w użyciu. Docelowo chcemy umieścić FMO bezpośrednio na stronie logowania, tak aby użytkownicy mogli jak najsprawniej kontynuować swoje poszukiwania i proces odkrywania. Aby ułatwić nam pracę nad tym zagadnieniem, zespół ds. badań użytkowników firmy EBSCO przeprowadził niedawno niewielkie badanie użyteczności.

Uczestników z dziewięciu krajów zapytano, czy zetknęli się wcześniej z FMO lub czymś podobnym - prawie wszyscy z nich zetknęli się z FMO. Nieco ponad połowa stwierdziła, że spróbowałaby się zalogować; pozostali powiedzieli, że poszukaliby innego zasobu, który nie wymagałby logowania. Informacje zwrotne uzyskane podczas sesji potwierdziły nasze plany dodania logotypów i sugestii typu, a także dostarczyły dodatkowych informacji, które wpłyną na sposób, w jaki dodamy FMO do strony logowania EBSCO.

Przed FMO jeszcze wiele do zrobienia, ale w międzyczasie można już dziś podjąć kroki, aby pomóc użytkownikom w jak najlepszym korzystaniu z FMO. Po pierwsze, spróbuj. Wyszukaj swoją instytucję i sprawdź, z jakimi doświadczeniami spotykają się obecnie użytkownicy.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w konfiguracji FMO, możesz dowiedzieć się więcej na stronie EBSCO Connect pod adresem Find My Organization - Frequently Asked Questions for Administrators. Najczęściej klienci muszą dostosować ustawienia Preferowanego Uwierzytelniania, ale możesz również zmienić nazwę wyświetlania Twojej instytucji.

Jeśli masz pytania dotyczące FMO lub chcesz podzielić się swoją opinią, skontaktuj się z naszym lokalnym zespołem.