Library Journal przeprowadził ostatnio sponsorowaną przez EBSCO ankietę dotyczącą usług biznesowych i zawodowych w bibliotekach publicznych w Ameryce Północnej, aby określić ilościowo zakres, w jakim zapewniają one zasoby i programy rozwoju biznesowego i zawodowego dla swoich użytkowników, którzy chcą rozpocząć nową działalność, zmienić karierę lub wejść na rynek pracy ― zarówno po raz pierwszy, jak i po dłuższej nieobecności.

Ankieta zawierała otwarte pytanie: „Jakiej rady udzieliłbyś innym bibliotekom publicznym, które dopiero zaczynają oferować usługi rozwoju kariery/biznesu?” W oparciu o odpowiedzi, którymi dzielili się bibliotekarze, stworzyliśmy listę 10 najlepszych rekomendacji. Poniżej znajduje się również link do pełnego raportu.

  1. Oceń potrzeby swojej społeczności. Porozmawiaj z użytkownikami Twojej biblioteki i przeprowadź ankietę. Jakie pytania zadają w punkcie informacyjnym? Udostępnij formularz opinii online iw bibliotece. Przeprowadź formalną analizę SWOT.
  2. Dodaj usługi rozwoju kariery i biznesu do planu strategicznego swojej biblioteki i uzyskaj wsparcie administracji biblioteki. Zatrudnij dedykowanego bibliotekarza biznesowego lub wyznacz członka swojego obecnego personelu, aby skupił się na tym zagadnieniu.
  3. Nie skacz od razu na głęboką wodę. Określ priorytety i skup się na nich. Nie podejmuj zbyt wielu działań na raz. Zacznij od jednej inicjatywy lub usługi.
  4. Zachowaj prostotę. Dodaj stronę dotyczącą usług związanych z karierą i rozwojem biznesu do witryny swojej biblioteki. Wybieraj linki do istniejących zasobów swojej biblioteki, a także do innych ogólnodostępnych zasobów. Będziesz mieć dedykowane miejsce dla przedsiębiorców, osób poszukujących pracy i osób zmieniających karierę.
  5. Postaw na relacje. Nawiąż kontakt z lokalnym centrum rozwoju małych firm, uczelnią lub uniwersytetem. Szukaj okazji, aby poznać ich liderów/członków. Wzajemnie promujcie swoje zasoby.
  6. Opracuj (i utrzymuj) bazę danych lokalnych firm i liderów biznesu. Są to osoby, które mogą być mentorami dla początkujących przedsiębiorców i uczestniczyć w programach bibliotecznych, takich jak dyskusje przy okrągłym stole i wydarzenia networkingowe.
  7. Nawiąż partnerstwa. Współpracuj z lokalnymi organizacjami, centrami małych firm i agencjami rozwoju zawodowego. Możesz skierować do nich użytkowników biblioteki i odwrotnie.
  8. Poproś inne biblioteki o radę. Ucz się od tych, którzy już robią to dobrze. Bibliotekarze chętnie podzielą się swoimi sukcesami ― i porażkami!
  9. Chwal się! Promuj zasoby, programy i usługi rozwoju kariery i biznesu swojej biblioteki w wielu kanałach marketingowych. I upewnij się, że Ty i Twoje organizacje partnerskie jesteście świadomi tego, co się dzieje. Poczta pantoflowa to wciąż jedna z najskuteczniejszych strategii marketingowych.
  10. Bądź cierpliwy i wytrwały. Rozwój usług biznesowych i rozwoju kariery Twojej biblioteki zajmie trochę czasu. Poprawiaj i koryguj działania w trakcie.

Aby poznać więcej informacji, zobacz infografikę w języku angielskim Public Libraries as Hubs for Workforce Development.

Zobacz pełen raport Library Journal w języku angielskim, aby dowiedzieć się więcej.