Nowości w EBSCO Discovery Service:

ClickView

ClickView to edukacyjna platforma wideo dla szkół. Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać dostęp do biblioteki filmów edukacyjnych i innych zasobów multimedialnych, w tym interaktywnych materiałów testowych do oceniania formatywnego. Treści ClickView są regularnie aktualizowane i dostosowywane do aktualnych standardów edukacyjnych.

ENI Biblioteca Digital

ENI Biblioteca Digital zapewnia zasoby edukacyjne i profesjonalne w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) oraz informatyki. Uczniowie i profesjonaliści mają dostęp do szerokiej gamy książek i zasobów cyfrowych na takie tematy, jak programowanie, tworzenie stron internetowych, sieci, cyberbezpieczeństwo i inne zagadnienia. Dziedzina IT wciąż dynamicznie się rozwija, a ENI Biblioteca Digital oferuje aktualne treści wspierające osoby, które chcą zdobyć wiedzę z tej dziedziny lub rozwijać swoje umiejętności.

International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)

International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) to globalna inicjatywa, która udostępnia publicznie informacje o wszystkich badaniach klinicznych z udziałem ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła ICTRP w odpowiedzi na ogólnoświatowe zapotrzebowanie ze strony środowisk medycznych, które tradycyjnie nie miały dostępu do aktualnych informacji dotyczących badań. Inicjatywa promuje przejrzystość i dostępność informacji dla decydentów politycznych, aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące opieki zdrowotnej.

searchRxiv

searchRxiv to zasoby w modelu open access, które umożliwiają naukowcom zgłaszanie, przechowywanie i udostępnianie swoich wyszukiwań. Bez względu na dyscyplinę, dobrze skonstruowana strategia badawcza ma kluczowe znaczenie dla badań opartych na dowodach, a ten searchRxiv gromadzi informacje z różnych źródeł. Opracowany przez CABI, searchRxiv umożliwia badaczom dostęp do sprawdzonych strategii, aby upewnić się, że żadne istniejące badania uznane za istotne nie zostaną pominięte.