Dowiedz się, jak OpenAthens wspiera instytucje stojące w obliczu wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem i zmianami ustawień prywatności.

1. OpenAthens ułatwia dostęp do zasobów biblioteki. Ta metoda pojedynczego logowania umożliwia łatwy dostęp do zasobów elektronicznych za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła, co oszczędza czas i eliminuje frustrację użytkowników wywoływaną koniecznością wielokrotnego wprowadzania danych do logowania.

2. Bezpieczny dostęp. Tylko uwierzytelnieni czytelnicy biblioteki mogą uzyskać dostęp do zasobów elektronicznych, co pomaga instytucjom spełniać wymagania dotyczące zarządzania ochroną danych, jak RODO, VPAT i ISO 27001. Oprócz użytkowników logujących się do wszystkich e-zasobów przy użyciu jednego zestawu danych, dane atrybuty przypisane do konta – jak role lub atrybuty grupowe – mogą służyć do zezwalania bądź ograniczania dostępu do poszczególnych treści. To zapewnia bibliotece kontrolę nad tym, do jakich zasobów użytkownicy mają dostęp.

Tylko uwierzytelnieni czytelnicy biblioteki mogą uzyskać dostęp do zasobów elektronicznych, co pomaga instytucjom spełniać wymagania dotyczące zarządzania ochroną danych, jak RODO, VPAT i ISO 27001.

3. Skrócenie czasu wdrażania. Obecnie współpraca z wydawcami może powodować różnego typu opóźnienia wynikające z trudności w komunikacji. EBSCO wraz z uwierzytelnianiem OpenAthens oferuje instytucjom usługę wdrożeniową na najwyższym poziomie. Kiedy biblioteka wdraża OpenAthens za pośrednictwem EBSCO, kontaktujemy się ze wszystkimi dostawcami zasobów elektronicznych w celu wstępnej implementacji, a także oferujemy kontakt z dostawcami treści przez cały okres trwania subskrypcji OpenAthens. Oznacza to, że biblioteka może poświęcić więcej czasu na realizację swoich priorytetów, zamiast spędzać czas na kontakcie z zespołami wsparcia po stronie wydawców.

4. Dostęp do dokumentacji zawsze, gdy zachodzi potrzeba. Nasza przyjazna dla użytkowników dokumentacja i raportowanie umożliwia podejmowanie lepszych decyzji dzięki rozszerzonemu wsparciu. Obszerna dokumentacja, szkolenia i interoperacyjność między produktami zostały opracowane tak, aby ułatwić korzystanie z OpenAthens i zarządzanie w Twojej bibliotece, czerpiąc z bogatego doświadczenia EBSCO w zakresie wdrażania i wspierania bibliotek w zarządzaniu uwierzytelnianiem. Produkty EBSCO, jak np. Panorama, w pełni współpracują z OpenAthens.

5. OpenAthens to rozwiązanie najwyższej jakości. To jedyny produkt na wielu rynkach, który łączy SSO (Single Sign-On) oparte na SAML i IP Proxy. Dzięki jednej subskrypcji instytucje mogą uprościć obsługę zarówno po stronie administratorów, jak i użytkowników. Nasi eksperci na każdym etapie procesów decyzyjnych i wdrożeniowych dbają o to, aby rozwiązanie było dostosowane do zamierzonego celu. Nasz model subskrypcji zapewnia kompletne rozwiązanie, dzięki czemu pracownicy biblioteki i dział IT organizacji mogą poświęcić czas na inne stojące przed nimi wyzwania.