To był rekordowy rok dla EBSCO SmartLinks+: średnia liczba linków na instytucję wzrosła o 15%, co oznacza, że użytkownicy mają jeszcze łatwiejszy dostęp do pełnotekstowych treści. SmartLinks+ to unikalne narzędzie, które identyfikuje dostępność, posiadanie i lokalizację pełnych tekstów, dostarczając prewalidowane odnośniki, które za pomocą jednego kliknięcia przekierowują do artykułów w pakietach e-czasopism i e-czasopismach, do których biblioteka ma dostęp za pośrednictwem EBSCO. Dzięki ogromnej ilości ciągle aktualizowanych metadanych na poziomie artykułu, gwarantuje to użytkownikom bezproblemowy dostęp do zasobów online biblioteki bez konieczności korzystania z innych narzędzi. SmartLinks+ korzysta z bazy wiedzy obejmującej ponad 56 milionów linków do artykułów z ponad 25 000 czasopism, dynamicznie dopasowując odpowiednie odnośniki do pełnych tekstów bezpośrednio w wyszukiwaniach w EBSCOhost®.

Im więcej kliknięć musi dokonać użytkownik, tym większe prawdopodobieństwo frustracji i większe ryzyko, że osoba zrezygnuje z dostępu do potrzebnych informacji zanim go uzyska.

Wydatki na czasopisma elektroniczne stanowią znaczną część budżetu biblioteki, która poświęca wiele czasu, by dostarczyć użytkownikom informacje, których potrzebują. Im więcej kliknięć musi dokonać użytkownik, tym większe prawdopodobieństwo frustracji i większe ryzyko, że osoba zrezygnuje z dostępu do potrzebnych informacji zanim go uzyska. Gdy użytkownicy mają do wyboru dwa różne odnośniki (jeden gwarantujący pełny tekst, a drugi niezidentyfikowany) wybiorą linkowanie do pełnych tekstów.

W sytuacji, gdy biblioteka subskrybuje czasopisma elektroniczne i pakiety e-czasopism za pośrednictwem EBSCO oraz jedną lub więcej bazę danych na platformie EBSCOhost lub w usłudze EBSCO Discovery Service, SmartLinks+ może być automatyczny aktywowany - to funkcja, która ułatwia pracę bibliotekarzom i daje pewność, że użytkownicy mają dostęp do wszystkich pełnotekstowych zasobów biblioteki. Gdy subskrypcje czasopism są aktywowane, SmartLinks+ dla treści subskrypcyjnych jest automatycznie włączany w EBSCO Discovery Service (EDS) i na platformie EBSCOhost. Nie wymaga to żadnej pracy ze strony biblioteki, a gdy użytkownicy mogą łatwo odnaleźć pełne teksty w ramach e-pakietów i e-czasopism biblioteki, są bardziej skłonni aktywnie korzystać z zasobów podczas badań.