Stawanie się biblioteką zwinną, taką, która może łatwo reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników i szybko zmieniać kierunek działania, jest “złotym standardem” operacyjnym. Jednak brak solidnej analityki danych w bibliotekach może spowodować, że biblioteki nie dostrzegą kluczowych dowodów zaangażowania użytkowników, co powstrzymuje je przed osiągnięciem swoich celów. Zróżnicowane źródła danych, ręczne przetwarzanie, przechowywanie w trybie offline i brak pełnego wglądu w dane sprawiają, że gromadzenie i analizowanie danych bibliotecznych może często wydawać się uciążliwe.

Podczas niedawnego webinarium EBSCO, Michael Levine-Clark, dziekan bibliotek Uniwersytetu w Denver, Thomas A. Peters, dziekan ds. usług bibliotecznych, biblioteki Uniwersytetu Stanowego Missouri oraz Andrew White, dyrektor biblioteki Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), podzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami w zakresie analizy danych w bibliotekach oraz omówili znaczenie tworzeniastrategii w oparciu o dane biblioteczne, która odbije się szerokim echem, dostarczy spostrzeżeń opartych na dowodach i udowodni wartość biblioteki.

“So What?”

Panelista Thomas A. Peters zadaje to pytanie na początku dyskusji. Jest to świetne pytanie do zadawania podczas analizy danych bibliotecznych. Zadając pytanie “co z tego?”, zmieniamy bibliotekę z organizacji “napędzanej danymi” na organizację “informowaną danymi”, cofając się od popularnego w ostatnich latach sposobu myślenia o big data. To właśnie ta niewielka zmiana może przekierować wysiłki i zmusić bibliotekę do opowiedzenia historii za pomocą danych i wiedzy zdobytej dzięki analityce danych.

Co można przegapić?

Za każdym razem, gdy potrzebne są dane, zadaniem bibliotekarza lub personelu jest określenie optymalnych źródeł danych, a następnie poświęcenie czasu na ich gromadzenie. Wyzwaniem może być to, że zbyt wiele czasu poświęca się na gromadzenie danych, a nie na ich interpretację. Jeśli analityka danych w bibliotekach może być zautomatyzowana i prezentowana w sposób wizualny, pozwala to na łatwą identyfikację trendów (np. nadmierne wydatki w ramach posiadanych zbiorów) i możliwość szybkiej interpretacji danych przez pracowników w prosty sposób. Kiedy jest więcej czasu na analizę danych, mogą pojawić się nowe pytania i odpowiedzi.

Jaka jest rola biblioteki w sukcesie studentów?

Wspieranie sukcesu studentów jest niezbędne dla wszystkich bibliotek akademickich. Co ważniejsze, lepsze zrozumienie obszarów, w których studenci nie odnoszą sukcesów i skupienie się na interesujących trendach, może pokazać pozycję biblioteki jako influencera. Na przykład, patrząc na dane, Michael Levine-Clark z Denver Libraries odkrył, że studenci, którzy mają więcej sesji EzProxy mają wyższe GPA.

Co można zrobić, aby zabezpieczyć dane?

Paneliści zgodzili się, że dane osobowe muszą pozostać w obrębie instytucji. Możliwość wyboru typu danych, które są ładowane do platformy analitycznej biblioteki, jest ważnym krokiem w zabezpieczeniu danych. Na przykład, specjalista ds. bezpieczeństwa RPI uznał, że adresy IP są informacjami umożliwiającymi identyfikację osób i nie zdecydował się na włączenie tych danych do platformy analitycznej Panorama firmy EBSCO.

Obejrzyj webinarium, aby uzyskać pełny obraz analityki bibliotecznej.