Ludzie, z natury, są istotami wizualnymi. Badania wykazały, że ludzie przetwarzają obrazy 60,000 razy szybciej niż tekst. W rzeczywistości, badania przeprowadzone przez MIT potwierdziły, że jesteśmy w stanie przetworzyć cały obraz w zaledwie 13 sekund. Jest więcej niż pewne, że grafika zwiększa zrozumienie i retencję. W dobie big data, trudno jest każdej bibliotece ocenić złożoną informację, a tym bardziej, jeśli narzędzia analityczne nie posiadają ulepszonej wizualizacji danych. Potrzeba wizualizacji danych bibliotecznych jest krytyczna dla pracowników biblioteki, aby osiągnąć cele i pokazać swoją wartość szerszej społeczności akademickiej.

Co sprawia, że wizualne dane biblioteczne są tak wyjątkowe?

1. Ułatwiają interpretację danych

Dane biblioteki akademickiej odzwierciedlają różne dane systemowe, szeroki zakres treści i zróżnicowaną kolekcję zasobów elektronicznych - nie wspominając o informacjach o użytkownikach - wszystkie te dane są cenne w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach. Liczba danych potrzebnych do wyciągnięcia jakichś wniosków może być przytłaczająca. Według artykułu z ALA's Reference and Users Services Association, właściwa wizualizacja danych bibliotecznych "podchodzi do wyzwań związanych z wielkością i złożonością poprzez połączenie sztuki projektowania z logiką statystyki". Tradycyjne aplikacje wizualizacji bibliotecznej, takie jak wykresy słupkowe i kołowe, mają swoją wartość, ale wykorzystanie dodatkowych wizualizacji, takich jak chmury słów czy wykresy rozproszone, nie tylko upraszcza interpretację danych bibliotecznych, ale tworzy z nich historię.

2. Prezentacje nie wymagają wiele pracy

Wnioski budżetowe, spotkania z dostawcami i budowanie relacji z wykładowcami mogą stać się łatwiejsze, gdy odpowiednie dane biblioteczne są wykorzystywane. Wizualne dane biblioteczne ułatwiają rozmowy z każdą kohortą, ponieważ przedstawiają dane w przystępny i atrakcyjny sposób. Narzędzia analityczne biblioteki pozwalają na pobieranie danych w różnych formatach, aby dostarczyć dane w formacie, który jest łatwy do wizualnego przyswojenia (pomyśl o PDF vs. Excel vs. obraz).

3. Łączy rozbieżne dane

Kiedy myślisz o zbiorach biblioteki lub zachowaniu użytkowników, twój zespół może mieć oddzielne arkusze kalkulacyjne lub różne platformy, które muszą być dostępne przed ręcznym połączeniem danych w celu przeprowadzenia analizy. Piękno wizualnych danych bibliotecznych (i narzędzia, które może usprawnić dostęp do różnych punktów danych) polega na tym, że mogą one łączyć różne źródła danych i zagłębiać się w obszary takie jak użytkowanie lub zaangażowanie. Na przykład, połączenie nakładu książek drukowanych z sesjami EzProxy dla wykorzystania zasobów online koreluje miary zaangażowania użytkowników biblioteki z inną miarą sukcesu studentów (GPA) i pokazuje związek, którym warto się podzielić. Połączenie danych może pomóc w wykazaniu, że studenci, którzy korzystają z biblioteki, mają zazwyczaj wyższe średnie ocen.

student outcomes dashboard secondary blog image

4. Odkrywa trendy

Uczynienie tego, co niewidoczne, widzialnym, jest istotnym elementem wizualnych danych bibliotecznych. Uproszczenie prezentacji danych bibliotecznych i przedstawienie ich w sposób graficzny, który jest łatwiejszy do przyswojenia, pozwala pracownikom biblioteki na zrelaksowanie się i przyjęcie postawy badawczej, a nie zdawkowej. Pozwala to na stawianie pytań i odkrywanie unikalnych trendów.

Wszystkie elementy pulpitu w Panoramie™ zostały zaprojektowane z myślą o dostarczeniu bibliotekarzom użytecznych danych wtedy, kiedy ich potrzebują. Bibliotekarze mogą z łatwością dostrzec ważne dane biblioteczne, a wartości odstające są bardzo wyraźnie widoczne, co pozwala bibliotekarzom na natychmiastowe działanie. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wizualizacji w Panoramie.