W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie informacyjnym, ciągłe uczenie się jest niezbędne dla specjalistów informacji. Bibliotekarze muszą nie tylko wiedzieć, co jest dostępne i jak to znaleźć, ale także zrozumieć, jak administrować nowymi interfejsami wyszukiwania i platformami usług bibliotecznych. Większość pracowników bibliotek ma wiele obowiązków i w ciągu dnia pracy przechodzi od jednego zadania do drugiego, co utrudnia ustalenie priorytetów w rozwoju umiejętności. Potwierdza się to szczególnie wówczas, gdy istnieją ograniczone możliwości zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy.

Na początku 2020 r. dział Customer Training Services firmy EBSCO Information Services podjął inicjatywę mającą na celu zwiększenie możliwości nauki dla klientów korzystających z produktów i usług firmy EBSCO. Jeszcze w tym samym roku uruchomiliśmy EBSCO Academy, internetowe środowisko edukacyjne połączone z naszą witryną wsparcia produktów, EBSCO Connect. Rozpoczynając planowanie EBSCO Academy, chcieliśmy mieć pewność, że realizujemy potrzeby naszych klientów. Przeprowadziliśmy ocenę, aby zbadać potrzeby naszych klientów i zrozumieć ich priorytety. Nasze oczekiwania obejmowały zarówno możliwość pogłębienia wiedzy o produktach i usługach, jak i wskazówki dotyczące integracji zasobów i sposobów promowania ich wśród użytkowników bibliotek, a także informowanie o nowych funkcjach i usługach, które nie zostały jeszcze udostępnione. Większość klientów odpowiedziała, że chcieliby, aby było to zapewnione poprzez samodzielne ścieżki edukacyjne w formie wideo, jako dodatek do cenionego już dostępu do kursów i nagrań prowadzonych przez instruktorów.

Ścieżki szkoleniowe wideo - obecnie nazywane ścieżkami e-learningowymi - są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić instrukcje z przewodnikiem. Na przykład, ścieżka dla EBSCO Discovery Service™ (EDS) rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do EDS, a następnie prowadzi widza przez proces wyszukiwania, omawiając nawigację i punkty dostępu oraz przedstawiając przegląd pracy z wynikami wyszukiwania. Kolejny film wideo zawiera omówienie administracji i raportów użytkowania za pomocą EBSCOadmin. Kurs ten został stworzony z myślą o nowych pracownikach bibliotek, aby dać im podstawową wiedzę na temat funkcji administracyjnych związanych z zasobami EBSCO.

Odkryliśmy jednak, że nasi klienci nie chcieli jedynie solidnej struktury kursów. Potrzebowali, aby oferowane przez nas kursy były elastyczne i łatwo dostępne. Aby sprostać tym potrzebom, zaprojektowaliśmy ścieżki edukacyjne, które klienci mogą personalizować, aby osiągnąć konkretne cele. Nasze ścieżki e-learningowe pozwalają użytkownikom na rozpoczęcie kursu w dowolnym miejscu, a następnie umożliwiają przejście do nowej sekcji w ramach tego samego kursu lub kontynuację w nowym kursie. Pozwala to klientom na kontrolę i dostosowanie ich doświadczenia edukacyjnego. Po ukończeniu wszystkich wymaganych działań w ramach ścieżki, klienci otrzymują mikro-kredyt, potwierdzający ukończenie kursu.

Oprócz ścieżek e-learningowych, klienci posiadający konto w serwisie EBSCO Connect mogą zapisywać postępy, udostępniać filmy wideo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych, subskrybować aktualizacje treści, a także uzyskać dostęp do rejestracji na kursy prowadzone przez instruktorów na żywo oraz nagrane sesje szkoleniowe.

Celem EBSCO Academy i usług szkoleniowych firmy EBSCO jest umożliwienie klientom poszerzania wiedzy i korzystania z technologii niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w korzystaniu, promowaniu i administrowaniu produktami i usługami firmy EBSCO. Niedawno zakończyliśmy pierwszy pełny rok działania EBSCO Academy i cieszymy się, że dzięki ponad 300 dostępnym materiałom wideo pomogliśmy naszym klientom dowiedzieć się więcej o produktach i usługach, które od nas kupują.