Pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie fizyczne i psychiczne populacji światowej na wiele sposobów. Lekarze zostali w szczególny sposób dotknięci tym kryzysem; przepracowanie, nieodpowiednie środki ochrony osobistej i bezpośrednia obserwacja skutków śmiertelnego patogenu zebrały obfite żniwo. Bliski kontakt z pacjentami chorymi na COVID-19 dodatkowo nasila te czynniki stresogenne, podobnie jak ogólna niepewność życia codziennego.

Medycyna, jako zawód, zawsze niosła ze sobą obciążenia wpływające na zdrowie psychiczne lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego. Długie zmiany, szybkie tempo pracy i sytuacje wysokiego stresu mogą prowadzić do stanów lękowych, depresji i wypalenia zawodowego, wpływając na samopoczucie osobiste i wydajność pracy. Niestety, stygmatyzacja związana z problemami zdrowia psychicznego często utrudnia poszukiwanie pomocy i może zwiększać ryzyko samookaleczenia.

Chociaż czynniki stresogenne związane z opieką kliniczną są wysokie, znacznie wzrosły w czasie pandemii. Badanie z udziałem 100 000 pracowników służby zdrowia w 21 krajach wykazało, że jeden na pięciu lekarzy zgłaszał objawy depresji, lęku lub zespołu stresu pourazowego (PTSD) podczas pandemii COVID-19. Badanie przeprowadzone przez Physicians Foundation w 2020 r. wykazało, że ponad połowa lekarzy ujawniła poczucie wypalenia zawodowego. Wśród lekarzy, osiemnaście procent zgłosiło wzrost stosowania leków, alkoholu lub nielegalnych substancji w celu radzenia sobie ze stresem związanym z pandemią, osiem procent zgłosiło myśli o samookaleczeniu, a prawie jeden na czterech znał kolegę lekarza, który zmarł śmiercią samobójczą.

Wśród lekarzy, osiemnaście procent zgłosiło wzrost stosowania leków, alkoholu lub nielegalnych substancji w celu radzenia sobie ze stresem związanym z pandemią, osiem procent zgłosiło myśli o samookaleczeniu, a prawie jeden na czterech znał kolegę lekarza, który zmarł śmiercią samobójczą.

Chociaż pandemia COVID-19 wywarła bezprecedensowy wpływ na samopoczucie psychiczne lekarzy, samoopieka nie zawsze jest priorytetem w zawodzie, który szczyci się tym, że na pierwszym miejscu stawia potrzeby pacjentów. Jednak pacjenci bez wątpienia otrzymają lepszą opiekę, jeśli ich opiekunowie będą zdrowi - psychicznie i fizycznie. Praktyki samokontroli, które zmniejszają wypalenie zawodowe u pracowników służby zdrowia, obejmują między innymi ćwiczenia fizyczne, dobre nawyki dotyczące snu, utrzymywanie znaczących relacji i strategie mindfulness.

W przypadku długotrwałegoo narażenia na stres, dostęp do opieki psychiatrycznej wiąże się z łagodzeniem objawów, przywróceniem prawidłowego funkcjonowania i zapobieganiem postępowi w kierunku poważniejszych zaburzeń psychicznych i niebezpiecznych zaburzeń adaptacyjnych, w tym myśli i zachowań samobójczych. Co więcej, interwencja psychiatryczna może być istotna dla odróżnienia objawów patologicznych, takich jak zaburzenia adaptacyjne, od codziennego uczucia niepokoju związanego ze stresującymi wydarzeniami. Destygmatyzacja kwestii zdrowia psychicznego pomoże ponadto zapewnić uczciwość, szacunek i sprawiedliwość społeczną w celu budowania odporności na poziomie organizacyjnym, przyczyniając się jednocześnie do dobrego samopoczucia poszczególnych pracowników służby zdrowia.

Pandemia COVID-19 - choć pod wieloma względami ekstremalna - prawdopodobnie nie będzie ostatnim kryzysem w opiece zdrowotnej, który wpłynie na samopoczucie psychiczne lekarzy. Tak jak poznaliśmy patofizjologię pandemii COVID-19 i wirusa SARS-CoV-2, musimy poznać i wdrożyć strategie budowania odporności pracowników służby zdrowia, aby zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo w czasie kryzysu i później.

Zobacz, gdzie możesz szukać pomocy w przypadku pogorszenia stanu psychicznego.

Zaloguj się do DynaMed, aby uzyskać więcej informacji na temat myśli i zachowań samobójczych, zaburzeń adaptacyjnych i zaburzeń związanych z używaniem substancji u pracowników służby zdrowia.

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji o DynaMed?