Pakiet Podstawowy EBSCO poszerzony o EBSCO Open Dissertations

Od stycznia 2020 roku w ramach licencji krajowej, poza dostępem online do pakietu podstawowego składającego się z 16 baz danych, instytucje akademickie i naukowe otrzymają również bezpłatny dostęp do projektu Open Dissertations - elektronicznej bazy prac dyplomowych i dysertacji.

EBSCO Open Dissertations

  • Ponad 1,2 miliona elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji
  • Międzynarodowa społeczność ponad 275 uniwersytetów
  • Możliwość druku prac dyplomowych dołączonych do bazy

Pakiet Podstawowy EBSCO

  • Ponad 9 000 aktywnych, pełnotekstowych magazynów i czasopism w Academic Search Ultimate
  • Ponad 3 200 aktywnych, pełnotekstowych magazynów i czasopism w Business Source Ultimate
  • Bogactwo czasopism pełnotekstowych i abstraktowych w pozostałych bazach wielodziedzinowych i specjalistycznych