Allen Powell, wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych i finansowych w EBSCO Information Services, zaleca pięć taktyk weryfikacyjnych, pomocnych przy ocenie dostawców.

1. Skorzystaj ze sprawozdania finansowego dostawcy wraz z listem zawierającym opinię biegłego rewidenta o dostawcy, w tym o jego spółce dominującej – spółce matce.

Aktualne zbadane sprawozdanie finansowe opowiada pełną historię finansową firmy. Spółki niepubliczne powinny dostarczyć swoje sprawozdanie, pod warunkiem podpisania przez klienta umowy o zachowaniu poufności. W wielu krajach są one również dostępne w oficjalnym rejestrze firm i można je zamówić lub obejrzeć online. Zbadane sprawozdanie finansowe dostarcza informacji, które mają pomóc klientowi w określeniu kondycji finansowej dostawcy. Klient może zobaczyć kluczowe wskaźniki. Klienci będą również w stanie lepiej ocenić możliwości finansowe sprzedawcy w stosunku do klienta. Na przykład, klient będzie w stanie sprawdzić, czy wartość netto (kapitał własny netto) sprzedawcy jest mniejsza niż wartość kontraktu klienta, co pomoże w ocenie względnego ryzyka współpracy ze sprzedawcą.

2. Skoncentruj się na kluczowych wskaźnikach finansowych dostawcy i spółki dominującej dostawcy

Wskaźniki dźwigni finansowej mierzą zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Na przykład, wskaźnik bieżącej płynności mierzy aktywa obrotowe firmy w stosunku do jej bieżących zobowiązań. Miara ta koncentruje się na perspektywie krótkoterminowej (w ciągu jednego roku). Podczas gdy z pewnością jest to miara do obserwacji, znacznie ważniejsze wskaźniki dźwigni finansowej koncentrują się na długoterminowym zadłużeniu firmy w stosunku do jej zdolności do spłaty tego zadłużenia. Wskaźniki takie jak zadłużenie w stosunku do kapitału własnego i zadłużenie w stosunku do aktywów netto są kluczowymi miernikami, które dają wgląd w to, czy sprzedawca może być “pod kreską”, co może prowadzić do problemów finansowych w przyszłości.

3. Uzyskaj profesjonalną pomoc w zakresie interpretacji danych finansowych

Jeśli osoby odpowiedzialne za ocenę sprzedawców nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej oceny sprawozdań finansowych dostawców, powinny poszukać pomocy u wykwalifikowanych osób. Na przykład, klienci z uniwersytetów i uczelni często mają szkoły biznesu, które są częścią ich instytucji. Poszukiwanie pomocy od ekspertów w szkole biznesu jest jednym ze sposobów na uzyskanie pomocy w ocenie kondycji finansowej dostawców.

4. Skorzystaj z komercyjnych raportów

Istnieją lokalne firmy przygotowujące raporty ratingowe, które mogą służyć jako wiarygodne źródło wiedzy na temat dostawców i partnerów biznesowych.

W przypadku firm międzynarodowych, warto mieć świadomość istnienia ratingów takich jak na przykład Dun & Bradstreet (D&B), które wspierają zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej z konkretną firmą**.

D&B jest zaufanym źródłem - ponad 90 procent organizacji Business Week Global 1000 polega na D&B jako zaufanym partnerze przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

5. Zaplanuj okresowy przegląd sytuacji finansowej swojego dostawcy

Rozważ możliwość poproszenia dostawcy o spotkanie w celu omówienia ryzyka finansowego i omówienia jego wyników i rozwoju. Należy omówić kluczowe elementy zbadanego sprawozdania finansowego, wskaźniki finansowe, strukturę firmy, inwestycje technologiczne i standardy usług. Umożliwia to uzyskanie dodatkowych informacji i bardziej praktycznych opinii na temat średnio- i długoterminowej stabilności i kondycji finansowej dostawcy.

______

W branży, w której zarówno wielkie jak i małe agencje mogą ogłosić upadłość, bibliotekarze i wydawcy słusznie troszczą się o stabilność finansową swoich partnerów i sprzedawców. Szczególnie teraz w dobie wyzwań gospodarczych związanych z pandemią chcemy przypomnieć webinarium Library Journal z udziałem Annie Bélanger, dyrektora bibliotek uniwersyteckich, Grand Valley State University i Mary Sue Hoyle, wiceprzewodniczącej działu usług prenumeraty, EBSCO Information Services, które analizowały, w jaki sposób biblioteki mogą zabezpieczyć się przed dostawcami, którzy nie mają odpowiednich środków finansowych.

W czasie webinarium wyjaśniły, jak rozumieć stabilność finansową dostawców bibliotecznych i dlaczego ma ona znaczenie. Przedstawiły taktykę i procesy, które mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich dostawców oraz konkretne rozwiązania dla agentów ds. abonamentów. Omówiły również, w jaki sposób biblioteki mogłyby skorzystać na badaniu stabilności finansowej wszystkich dostawców w ramach procesu podejmowania decyzji o zakupie.

______

* https://www.ebsco.com/e/files/assets-blogs/Protecting_Your_Library_-_slides_in_PDF.pdf

** Rating D&B składa się z dwóch części: wskaźnika siły finansowej oraz wskaźnika ryzyka. Wskaźnik siły finansowej jest obliczany na podstawie wartości netto lub wyemitowanego kapitału spółki. Jeśli obie te wartości są dostępne, wówczas do obliczenia siły finansowej zawsze używana jest wartość netto. Wskaźnik ryzyka jest obliczany z uwzględnieniem kluczowych pozycji w raporcie informacji gospodarczej, które są wykorzystywane do przewidywania prawdopodobieństwa niepowodzenia działalności.