Po pierwszych wyzwaniach związanych z organizacją zdalnej pracy, po miesiącu pracy poza murami bibliotek, nadszedł czas na przyjrzenie się rozwiązaniom, które warto i można wdrożyć w zakresie promocji zasobów elektronicznych, komunikacji ze studentami i kadrą naukową. Można także pokusić już o wstępną analizę, czy nowe narzędzia i procedury staną się standardem, czy tylko doraźną koniecznością. O tym wszystkim rozmawialiśmy 23 kwietnia podczas drugiego spotkania z serii Biblioteka w Internecie.

Tym razem chęć udziału w części wprowadzającej do dyskusji zgłosili przedstawiciele Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Akademickiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Dr Leszek Szafrański, Pełnomocnik Rektora UJ ds. otwartego dostępu z Biblioteki Jagiellońskiej przedstawił perspektywę pracy zdalnej kierowanego przez siebie Oddziału Zbiorów Cyfrowych, dla którego obecna sytuacja jest „wymarzonym czasem, gdyż od lat pracownicy starają się pracować zdalnie i korzystać z możliwości, które daje komputer i Internet”. Dowiedzieliśmy się o szczególnych rozwiązaniach, które obecnie promuje Biblioteka Jagiellońska, tj. o dostępie w pełni otwartym, dostępie zdalnym na podstawie domeny uj.edu.pl oraz dostępie za pomocą sieci UJ, przy pomocy logowania przez VPN. Poznaliśmy szeroki wachlarz działań zdalnych pracowników Biblioteki Jagiellońskiej oraz aspekty prawne, na które należy zwrócić uwagę w kwestii współpracy z wydawcami, autorami oraz kadrą naukową i studentami.

„Aktualizacja, modernizacja, tworzenie, publikowanie, przygotowywanie, wyszukiwanie, planowanie, monitorowanie i współpraca”, tak zakres pracy zdalnej w Bibliotece Akademickiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podsumowała reprezentująca tę bibliotekę p. Monika Gościk. Przedstawiła sposoby komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, w tym rozwiązanie EBSCO czyli BiblioChat, dzięki którym bibliotekarze starają się realizować prośby w czasie jednej sesji. Omówiła pomysły na działania w mediach społecznościowych, zaprezentowała rozwiązania, które pozwalają na promocję za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz na bibliotecznym blogu Lokalizator wiedzy. Wśród pomysłów na pracę zdalną wymieniła również pisanie scenariuszy zajęć i filmów szkoleniowych, a także zwróciła uwagę na fakt, że właśnie teraz jest dobry moment na budowanie strategii rozwoju biblioteki na kolejne lata.

Oboje prelegenci zauważyli również, że praca zdalna wiąże się jednak z dużo większą aktywnością pracowników i liczbą podejmowanych działań i projektów.

Ze strony EBSCO przedstawiliśmy pomysły i rozwiązania na działania marketingowe dla bibliotek, które w chwili obecnej skupiać się powinny na promocji zasobów elektronicznych i rozwiązań ułatwiających do nich dostęp. Przytaczając badania Rival IQ, Urszula Nowicka, Customer Engagement Manager w EBSCO wyjaśniła, iż obecnie, w kontekście instytucji akademickich, użytkownicy szukają w Internecie następujących treści:

 1. Informacje o zasobach
 2. Szkolenia
 3. Sposoby dostępu do zasobów otwartych i testowych
 4. Możliwości kontaktu

Zaprezentowaliśmy również kanały i narzędzia, które oferuje EBSCO, a które mogą być dla bibliotek zarówno źródłem inspiracji, jak i wiedzy.

  W części dyskusji i pytań otwartych dużym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane z polityką kadrową bibliotek, dostępem do sprzętu, którego używają bibliotekarze zdalnie oraz kwestii prawnych, co wydaje się być szczególnie istotnym zagadnieniem podczas spotkania, które odbyło się w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich.

  Poniżej udostępniamy prezentacje naszych prelegentów oraz zapis wideo całego spotkania.

  Zapraszamy na kolejne spotkanie

  Kolejna dyskusja z serii Biblioteka w Internecie już w połowie maja. Jej temat to: Dobre praktyki do wykorzystania w przyszłości.

  Bibliotekarzy chętnych do prezentacji swoich działań prosimy o kontakt do 8 maja z p. Kamilą Rogowską-Śwircz, koordynatorem marketingu: krogowska-swircz@ebsco.com

  Zapraszamy serdecznie.

  Pozostałe prezentacje: