Wyzwaniem jest znalezienie wysokiej jakości treści, dostępnych na stabilnej platformie i widocznych w bibliotecznym obiegu dokumentów.

Książka elektroniczna w otwartym dostępie (OA) może być czytana lub pobierana przez każdego, w dowolnym miejscu, natychmiast po publikacji, bez konieczności płacenia lub logowania się. Treści OA wspierają otwarty, sprawiedliwy system wiedzy.

Jest kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy dodawaniu książek elektronicznych w otwartym dostępie do kolekcji cyfrowych biblioteki:

 1. Jakość platformy hostingowej

Czy biblioteka ma istniejące relacje ze źródłem i czy użytkownicy są z nim zaznajomieni? Czy źródło działa na rynku od dłuższego czasu i czy oferuje stabilną i niezawodną platformę? Dla bibliotek ważne jest, aby dodawać treści OA, które mogą być zintegrowane z ich istniejącymi przepływami pracy i procesami. Często istniejąca zawartość OA jest rozproszona na wielu różnych stronach internetowych i platformach, co utrudnia bibliotekom ułatwienie wyszukiwania przez użytkowników końcowych i tworzy rozproszone doświadczenie badawcze dla użytkowników. Ponadto, w zależności od źródła, niektórzy dostawcy treści OA zaprzestają świadczenia usług lub kończą działalność, co skutkuje utratą dostępu do ważnych treści, a także niespójnym doświadczeniem użytkownika.

 1. Format i funkcjonalność OA

Czy platforma OA obsługuje wiele sposobów czytania? Czy dostawca OA oferuje dostęp do czytania pełnego tekstu online, EPUB do czytania i pobierania online oraz pobierania pełnych e-booków oprócz pobierania rozdziałów? Niektóre platformy obsługują tylko pobieranie rozdziałów i nie oferują formatów EPUB ani pełnego tekstu do czytania online. Mimo, że PDF jest powszechnie rozpoznawalnym formatem, nie zawsze oferuje użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie czytania.

 1. Integracja/wyszukiwanie

Czy e-booki OA pojawią się obok istniejącej w bibliotece kolekcji książek elektronicznych i zawartości baz danych na platformie skierowanej do użytkownika końcowego? Czy jesteś w stanie określić, kiedy dana książka elektroniczna jest dostępna w otwartym dostępie i czy Twoi użytkownicy mają do niej dostęp za pośrednictwem systemów bibliotecznych? Wiele źródeł treści OA nie jest zintegrowanych z istniejącym obiegiem dokumentów w bibliotece, co prowadzi do frustracji i straty czasu na określenie, czy określone tytuły są OA, a także do nieumyślnego zakupu wersji drukowanej z powodu słabej widoczności na stronach i w systemie biblioteki.

 1. Dostępność

Czy zawartość e-książki OA i platforma hostingowa są dostępne dla wszystkich czytelników, w tym osób z wadami wzroku? Czy źródło oferuje zawsze dostępny format EPUB? Poszukaj źródeł, które zweryfikują, czy ich kolekcje są uwzględnione w VPAT (Voluntary Product Accessibility Template). VPAT dla źródeł OA powinien określać kluczowe wymagania dotyczące dostępności i zapewniać strukturę dla źródła, aby określić poziom zgodności i podać uwagi wyjaśniające. Umożliwia to bibliotekom określenie, czy wszyscy użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do oferowanych e-booków OA i odkryć poziom zaangażowania źródła w znaczenie dostępności. Ponadto, format EPUB jest lepszym doświadczeniem dla użytkowników z potrzebami dostępności. EPUB jest oparty na HTML, co zapewnia lepsze doświadczenia niż PDF dla czytników ekranu, ponieważ tekst jest zawsze dostępny dla technologii wspomagającej, a także posiada opcję przepływania, co jest kluczowe dla efektywnego powiększania.

 1. Przechowywanie

Czy źródło zabezpiecza swoje e-booki OA, aby zapewnić bibliotekom dostęp do nich w dłuższej perspektywie? Najlepiej poprzez bezpieczną, niekomercyjną, wiarygodną stronę trzecią? Jest niezwykle ważne, aby biblioteki wybrały źródło, które skutecznie przechowuje i archiwizuje wszystkie treści OA, aby zapewnić nieprzerwany, wieczny dostęp. Tak więc nawet jeśli źródło OA zakończy działalność lub przestanie aktywnie oferować treści OA, biblioteka nadal zachowa do nich dostęp.

 1. Dane użytkowe

Czy Państwa biblioteka będzie w stanie zobaczyć dane dotyczące wykorzystania e-booków OA, zarówno w formacie COUNTER, jak i bardziej szczegółowym? Czy można łatwo sprawdzić wykorzystanie tytułów OA, aby móc je wykorzystać przy tworzeniu kolekcji i podejmowaniu decyzji o finansowaniu? Aby biblioteka mogła podejmować rozsądne decyzje dotyczące e-booków, bardzo ważne jest, aby mogła zobaczyć dane metryczne dla e-booków OA w tym samym miejscu, co dla e-booków nieobjętych OA. Od bibliotek wymaga się więcej przy mniejszych nakładach, a nikt nie chce szukać informacji w wielu źródłach.

 1. Rekordy MARC

Czy Twoja biblioteka może w prosty sposób pobrać pełne rekordy OCLC MARC (Machine Readable Cataloging) i/lub aktywować kolekcje OA do wyszukiwania w wiodących usługach typu discovery? Aby zaoszczędzić czas pracowników biblioteki, należy wybrać źródło, które oferuje pobieranie rekordów MARC z tego samego miejsca, z którego normalnie się je pobiera, z pełnym i solidnym katalogowaniem do wyszukiwania. W zależności od źródła treści OA biblioteka może być zmuszona do pobierania rekordów MARC z wielu miejsc, co może skutkować niespójnymi metadanymi i utrudniać wyszukiwanie.

Nowo udostępniona kolekcja EBSCO eBooks™ Open Access Collection to rosnąca kolekcja książek elektronicznych w otwartym dostępie z najbardziej zaufanych wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie. Kolekcja ta oferuje bibliotekom wiele korzyści i jest dostępna bez żadnych opłat na platformie EBSCOhost®. Wszystkie e-książki OA w kolekcji dostępne są w wersji pełnotekstowej, a dla każdego tytułu w wersji EPUB dostępna jest w pełni funkcjonalna przeglądarka e-książek na platformach internetowych. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji dostępności EPUB bez konieczności pobierania tytułu. Biblioteki mogą aktywować kolekcję w systemach ALMA i WMS, aby ułatwić wyszukiwanie, a kolekcja ta uzupełnia inne wysiłki EBSCO mające na celu skupienie się na "otwartości", w tym Faculty Select, która łączy wydziały z otwartymi książkami elektronicznymi, podręcznikami i innymi otwartymi zasobami edukacyjnymi.

Inne korzyści płynące z tej kolekcji obejmują:

 • Objęta systemem EBSCO VPAT i możliwa do przeszukiwania w nowej aplikacji mobilnej EBSCO Mobile App, najbardziej dostępnej aplikacji w branży bibliotecznej, zapewniającej łatwość użytkowania na wszystkich platformach.
 • Zawartość wolna od DRM, dostępna w otwartym Internecie dla użytkowników nie związanych z biblioteką, aby zmaksymalizować wykorzystanie, zasięg i wpływ tytułów OA.
 • Przechowywane w Portico, archiwum non-profit, co zapewnia bibliotekom długoterminowy dostęp do książek elektronicznych OA.
 • Dane o wykorzystaniu OA pojawiają się obok wszystkich innych informacji o wykorzystaniu eBooków EBSCO i są dostępne w odpowiednich raportach wykorzystania, takich jak raporty COUNTER 5, raport wykorzystania tytułów eBooków oraz raporty wykorzystania subskrypcji.
 • Biblioteki mogą pobrać bezpłatne, pełne, solidne rekordy OCLC MARC z ECM (EBSCOhost® Collection Manager) lub OCLC, aby zoptymalizować metadane związane z tymi tytułami.

Uzyskaj bezpłatny dostęp do obszernej, zagregowanej kolekcji książek elektronicznych Open Access (OA) na dostępnej platformie EBSCO. Kliknij poniżej, aby poprosić o dostęp do kolekcji EBSCO eBooks Open Access Collection.