W związku z tym, że przepisy dotyczące dostępności w bibliotekach na całym świecie są nadal uszczegóławiane, dostawcy muszą zapewnić zgodność swoich standardów z wytycznymi i najlepszymi praktykami dotyczącymi dostępności. Rob Smith, Starszy Menedżer Produktu w EBSCO Information Services (EBSCO), prezentuje podejście firmy EBSCO do kwestii dostępności.

Czy możesz opowiedzieć o procesie zapewniania dostępności realizowanym przez EBSCO?

EBSCO rozumie, jak ważne jest uwzględnianie dostępności w trakcie pełnego cyklu życia produktu. Zrozumienie to zaczyna się od projektantów i menedżerów produktów firmy EBSCO, a następnie przechodzi do twórców oprogramowania. W poprzednich postach na blogu poświęconym dostępności omawialiśmy znaczenie identyfikacji osób korzystających z usług dostępności oraz tego, jak różne zespoły korzystają metodologii „person”. Prowadzimy również wewnętrzne szkolenia dotyczące dostępności oraz okazjonalne szkolenia i konsultacje ze podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Deque Systems i The Carroll Center for the Blind.

Filozofią firmy EBSCO w zakresie projektowania i rozwoju jest zapewnienie równego dostępu do funkcji wszystkim użytkownikom poprzez przestrzeganie standardów dostępności i najlepszych praktyk w zakresie użyteczności. Staramy się unikać osobnych “trybów dostępności”, które muszą być włączone w ustawieniach użytkownika lub w ustawieniach administracyjnych w naszych własnych aplikacjach, co stanowi dodatkową barierę dla użytkowników i utrudnia budowanie indywidualnych funkcji.

W naszym procesie rozwoju i testowania wykorzystujemy również narzędzia, które pomagają w zapewnieniu dostępności. Używamy axe w procesie testowania i budowania procesów, aby uchwycić część problemów związanych z dostępnością, które są łatwe do wykrycia przez zautomatyzowane testy. W przypadkach, które nie mogą być łatwo zautomatyzowane, używamy ręcznych narzędzi pomocniczych, takich jak czytniki ekranu lub tworzymy bardziej zaawansowane testy automatyczne.

 

Czym jest proces audytu w EBSCO?

EBSCO współpracuje z audytorami zewnętrznymi, aby regularnie oceniać nasze produkty. Obecnie współpracujemy z Deque Systems i The Carroll Center for the Blind. Naszym aktualnym standardem audytorskim jest WCAG 2.1 poziom AA. Firma EBSCO czerpie korzyści z wiedzy fachowej, którą ci dostawcy wnoszą do procesu, a nasi użytkownicy i klienci korzystają z wiedzy, że współpracujemy z zaufanymi partnerami. Nasze wyniki VPAT odzwierciedlają wyniki naszego audytu i wewnętrznego procesu testowania.

 

Jak firma EBSCO zarządza dostępnością zawartości pochodzącej od partnerów zewnętrznych?

Zawartość jest trudnym obszarem dla agregatora takiego jak EBSCO. Zachęcamy naszych partnerów po stronie wydawców do przestrzegania standardów dostępności i dążenia do jak najlepszego wykorzystania funkcji treści wspierających dostępność. Priorytetem jest dla nas dostarczanie treści w formatach takich jak HTML i EPUB, ponieważ formaty te są bardziej przystosowane i lepiej współpracują z technologią wspomagającą. Podobnie jak w przypadku naszych interfejsów użytkownika, dążymy do zapewnienia wszystkim użytkownikom jednakowych wrażeń, a nie odrębnych “dostępnych” funkcji.

Jesteśmy w trakcie wdrażania zakrojonych na szeroką skalę zautomatyzowanych kontroli dostępności naszych treści. Kontrole te nie wychwytują wszystkiego, ale dają nam wyobrażenie o kierunku dostępności treści. Proces ten jest już realizowany w odniesieniu do treści naszych e-booków EPUB i staramy się rozszerzyć go na treści HTML i PDF dla czasopism i e-booków. Dzielimy się tymi danymi z wydawcami, aby pomóc im zrozumieć obszary wymagające poprawy.

Wyzwaniem jest duże archiwum treści tworzonych przez naszych wydawców, zanim dostępność stała się priorytetem. EBSCO współpracuje obecnie z wydawcami w celu określenia najlepszego sposobu radzenia sobie z tą zawartością. W międzyczasie, na życzenie użytkowników niepełnosprawnych, możemy bezpłatnie udostępniać im treści naprawione.

Nasz zespół zajmujący się e-bookami jest liderem w dziedzinie dostępności treści i niedawno rozpoczął współpracę z Benetech, organizacją non-profit znaną z tworzenia BookShare, w celu wpłynięcia na wydawców w kierunku większej dostępności.

 

Wspomniałeś o The Carroll Center for the Blind. Opowiedz nam trochę o tej współpracy.

EBSCO jest w drugim roku współpracy z The Carroll Center for the Blind, z siedzibą w Newton, Massachusetts. The Carroll Center zapewnia wiedzę i doświadczenie, które są bezcenne dla naszego procesu projektowania i rozwoju. Partnerstwo to pozwala nam wyjść poza ścisłą zgodność i zastanowić się w trakcie procesu projektowania i rozwoju, czego użytkownicy o różnych zdolnościach rzeczywiście chcą lub czego potrzebują.

 

Czy na horyzoncie są jakieś nowe produkty EBSCO, które dowodzą naszego zaangażowania w zapewnienie dostępności?

Firma EBSCO posiada dwa produkty, które zostały niedawno wprowadzone na rynek lub są w fazie beta - EBSCO Discovery Service™ nowej generacji (EDS) oraz nową aplikację mobilną firmy EBSCO. Opracowujemy środki zwiększające dostępność od momentu powstania produktu i intensywnie testujemy te produkty pod kątem zgodności z normą WCAG 2.1 AA. Analizujemy także informacje zwrotne od naszych partnerów biznesowych i klientów, które otrzymaliśmy w fazie beta na temat dostępnych doświadczeń użytkowników.

Deque będzie tworzyć VPAT dla naszej platformy EDS nowej generacji w oparciu o pełny audyt WCAG 2.1, mający na celu zapewnienie większej pewności kupujących, że produkt został w pełni sprawdzony przez zaufany podmiot zewnętrzny.

Aplikacja mobilna EBSCO oferuje kilka ulepszeń w zakresie dostępności i wkrótce będzie zawierać nową funkcję czytnika książek elektronicznych.

 

Z kim możemy się kontaktować w przypadku pytań dotyczących dostępności w odniesieniu do produktów i usług firmy EBSCO?

Zespół ds. dostępności firmy EBSCO zajmuje się kwestią dostępności i jest zainteresowany opiniami na temat naszych produktów. Zachęcamy klientów do skontaktowania się z nami pod adresem accessibility@ebsco.com lub z lokalnymi przedstawicielami EBSCO.

Firma EBSCO dokłada wszelkich starań, aby wbudować dostępność w swoje produkty i procesy. Oceniamy nasze produkty w oparciu o wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) oraz powiązane z nimi przepisy sekcji 508 i EN 301 549 w USA i UE. Większość produktów EBSCO jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 poziom AA.

Więcej informacji o produktach EBSCOhost® i EBSCO Discovery Service można znaleźć w naszym szczegółowym oświadczeniu o dostępności. Firma EBSCO jest w trakcie umieszczania w serwisie EBSCO Connect dobrowolnego szablonu dostępności produktów (VPAT) i oświadczeń o dostępności dla wszystkich produktów, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

Dowiedz się więcej na temat zobowiązania EBSCO