EBSCO Information Services przedstawia BiblioGraph

Technologia Linked Data umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i korzystanie z zasobów biblioteki online w dowolnym miejscu w sieci

IPSWICH, Mass. – 7 grudnia 2022 – EBSCO Information Services (EBSCO) przedstawia BiblioGraph, technologię Linked Data, która pozwala użytkownikom eksplorować, używać i przeglądać katalogi biblioteczne z dowolnego miejsca w internecie. BiblioGraph to kolejny krok na drodze EBSCO do rozwijania technologii linked data i bezpośredni rezultat zakupu firmy Zepheira w 2020 roku.

BiblioGraph wykorzystuje BIBFRAME do przekształcania katalogu bibliotecznego w zasoby linked data używając danych z wiarygodnych źródeł – tworząc połączenia w katalogu bibliotecznym, by wyświetlać powiązane z tematem zasoby, pozycje, wydawców i inne elementy, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie zasobów biblioteki i korzystanie z nich w internecie.

Kiedy biblioteka akademicka, narodowa czy publiczna subskrybuje BiblioGraph, automatycznie dołącza do grona tysięcy innych podmiotów, dla których dostępne są linked data, które są wyświetlane w  wyszukiwarkach takich jak Google, które łączą się z biblioteką i zwiększają jej widoczność w internecie. Od czasu integracji z Google w 2017 roku wpływ tych technologii stale rośnie na całym świecie. W 2020 Google ponownie rozszerzyło zakres swoich usług. Od tego czasu BiblioGraph zsynchronizował katalogi biblioteczne z panelem wizytówek Google w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Do tego grona stale dołączają kolejne biblioteki, także z innych państw.

BiblioGraph integruje się z dowolnym ILS i usługą wyszukiwania. W połączeniu z FOLIO biblioteki mogą łączyć korzyści płynące z otwartych danych dzięki zasobom open source. Obecni klienci EBSCO FOLIO korzystający z BiblioGraph to między innymi Massey University i University of Melbourne. W ciągu kilku tygodni od aktywacji usługi, bez wprowadzania jakiejkolwiek promocji, University of Melbourne zauważył wzrost liczby użytkowników odwiedzających katalog biblioteki za pośrednictwem otwartej sieci. Korzystając zarówno z BiblioGraph jak i FOLIO, wspomniane biblioteki współpracują z EBSCO w zakresie decyzji, jak dane powinny przepływać pomiędzy systemami i jakie funkcje powinny zostać dodane do obu usług.

Caroline Gauld, Manager of Discovery na University of Melbourne podkreśla, że BiblioGraph czyni książki i e-booki bardziej widocznymi dla użytkowników w internecie, zwłaszcza w wynikach wyszukiwania Google. „Z naszych obserwacji wynika, że nasi studenci niezmiennie rozpoczynają wyszukiwanie poprzez wpisanie zapytania w Google, a badacze używają bardzo zindywidualizowanych aplikacji i przepływów pracy, aby być na bieżąco. Otwarte publikowanie naszych danych w internecie umożliwia łączenie się z naszymi użytkownikami, niezależnie od tego, na jakiej stronie obecnie przebywają, bez czekania, aż przejdą do naszych systemów bibliotecznych. Odnotowujemy wzrost o tysiące kliknięć każdego miesiąca za pośrednictwem przycisku Wypożycz w wynikach Google i za pośrednictwem aplikacji. Spodziewamy się, że wykorzystanie dalej będzie wzrastać.”

Gloria Gonzalez, Senior Product Manager for Linked Data Innovation mówi, że Bibliograph dostarcza transparentność dla kolekcji bibliotecznych, zwiększając zdolności biblioteki do umożliwiania użytkownikom przeprowadzania badań, gdziekolwiek się znajdują i kiedykolwiek tego potrzebują. „Dzięki łączeniu bibliotek z ich użytkownikami w jakimkolwiek miejscu w sieci, BiblioGraph pomaga bibliotekom rozszerzyć ich zasięg, a także udostępniać zasoby większej grupie odbiorców. Dzięki dodaniu BiblioGraph do innych narzędzi EBSCO, nie możemy się doczekać ułatwiania użytkownikom dostępu do zasobów z każdego miejsca i w każdym momencie.”

Udostępniając opcję wypożyczenia w wizytówce Google, Bibliograph zwiększa widoczność i wartość katalogu bibliotecznego. Social Media and Digital Literacy Librarian w Nesmith Library w Windham, Chelsea Paige podkreśla, że BiblioGraph ma duży wpływ zarówno na pracowników, jak i użytkowników biblioteki. „Zarówno bibliotekarze, jak i użytkownicy mogą przeglądać nasze zasoby, które wyświetlają im się podczas wyszukiwania w Google, a nasze statystyki wskazują, że pozyskujemy nowych użytkowników poprzez opcję wypożyczenia. Jest nam bardzo miło, że nazwa i zasoby naszej biblioteki z opcją wypożyczenia są dostępne za pośrednictwem wyszukiwania Google i lokalni użytkownicy mogą znaleźć nas, gdy szukają konkretnych zasobów.”

Więcej o BiblioGraph: https://www.ebsco.com/products/bibliograph

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: