EBSCO Information Services rozpoczęło przyjmowanie wniosków o granty EBSCO Solar 2023

Łączna wartość grantów dostępnych dla bibliotek na całym świecie wynosi 300 000$.
solar panels field story image

Rozpoczął się proces zbierania wniosków do programu grantowego EBSCO Solar 2023. Już ósmy rok z rzędu EBSCO Information Services (EBSCO) przyjmuje wnioski o granty, które sfinansują instalacje fotowoltaiczne w bibliotekach na całym świecie. W ramach inicjatywy EBSCO Solar 2023, firma udostępni łącznie 300 000 dolarów w postaci dotacji.

Dotacje pomogą bibliotekom zrekompensować wydatki poprzez wykorzystanie energii słonecznej. EBSCO wprowadziło program dotacji EBSCO Solar w 2016 roku jako dowód swojego wieloletniego zaangażowania w czystą energię. Od początku programu firma przyznała bibliotekom granty w wysokości 1 850 000 dolarów, a rok 2023 będzie rokiem, w którym łączna wartość przyznanych grantów przekroczy 2 miliony USD.

W 2022 roku grant EBSCO Solar otrzymały: John D. MacArthur Campus Library na Florida Atlantic University, Shirley M. Wright Memorial Library w Wisconsin, Lincoln Library w Vermont oraz Alan Batey Library and Learning Commons w Comosun College w Kolubii Brytyjskiej w Kanadzie.

Jak podkreśla Tim Collins, prezes EBSCO Information Services, alternatywne źródła energii, takie jak panele słoneczne, przyniosły korzyści EBSCO, które chce teraz pomóc bibliotekom w tym samym przedsięwzięciu. "Energia słoneczna to skuteczny sposób na zaprezentowanie wartości zielonych technologii. Biblioteki często są centrum kampusu i skupiają wokół siebie społeczność, a poprzez wdrożenie energii słonecznej mogą obniżyć koszty, jednocześnie edukując swoich użytkowników na temat wielu korzyści płynących z jej wykorzystania."

Poznaj szczegóły dotyczące EBSCO Solar, takie jak harmonogram, formularz do zadawania pytań, link do formularza zgłoszeniowego i sprawdź najczęściej zadawane pytania. Zainteresowane biblioteki zachęcamy do przesyłania zapytań do 28 lutego. Zgłoszenia należy przesyłać do 21 kwietnia, a ogłoszenie zwycięzców nastąpi w czerwcu 2023.

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: