EBSCO Information Services tworzy największe kolekcje wiodącej literatury z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny oraz czasopism biomedycznych

~ CINAHL® Ultimate i MEDLINE® Ultimate to podstawowe narzędzia badawcze dla pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia oraz studentów medycyny.~

Warszawa - 5 maja 2022 r. - EBSCO Information Services (EBSCO) wprowadza CINAHL® Ultimate i MEDLINE® Ultimate, aby zaoferować studentom pielęgniarstwa i medycyny największe pełnotekstowe kolekcje wiodących czasopism i literatury z całego świata. Nowe zasoby oferują więcej pełnych tekstów najlepszych czasopism oraz międzynarodowy zasięg niż jakakolwiek inna wersja baz CINAHL lub MEDLINE.

CINAHL Ultimate zapewnia pielęgniarkom i studentom pielęgniarstwa największą kolekcję najwyższej klasy literatury z zakresu pielęgniarstwa i innych dziedzin zdrowia, aby zapewnić im dostęp do istotnych i wiarygodnych informacji, których potrzebują w opiece nad pacjentem. Do czerwca 2022 r. kolekcja będzie zawierać ponad 920 aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu OA i ponad 3700 aktywnych czasopism indeksowanych. Dostępność pełnotekstowa sięga 1962 roku, a indeksowanie - 1937 roku. Profesjonaliści z dziedziny pielęgniarstwa i innych zawodów medycznych mogą rozszerzyć swoje badania w CINAHL Ultimate o arkusze opieki oparte na dowodach naukowych, instrumenty badawcze i szybkie lekcje dotyczące chorób i schorzeń. CINAHL Ultimate wspiera również pielęgniarki, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową, udostępniając 170 modułów kształcenia ustawicznego.

MEDLINE Ultimate zawiera niezrównaną, opartą na dowodach naukowych i recenzowaną zawartość pełnotekstową, która ma kluczowe znaczenie dla pracowników medycznych i badaczy. Obejmuje wiodące czasopisma z dziedziny biomedycyny, nauk przedklinicznych, rozwoju polityki zdrowotnej i innych istotnych tematów badawczych. MEDLINE Ultimate to największa kolekcja najlepszych czasopism biomedycznych, obejmująca 1650 aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu OA datowanych od 1916 r. i ponad 5000 aktywnych czasopism indeksowanych. Nowa kolekcja zawiera również szeroki wybór czasopism międzynarodowych, co zapewnia studentom i naukowcom wszechstronną ofertę.

Sara Earley, starszy wiceprezes ds. baz danych naukowych w EBSCO Information Services, powiedziała, że celem EBSCO jest zapewnienie bezprecedensowej, bogatej oferty dla pielęgniarek i studentów medycyny. "CINAHL Ultimate i MEDLINE Ultimate nie mają sobie równych pod względem zakresu pełnotekstowej zawartości, dzięki czemu dostarczają najlepszych wyników badań specjalistom medycznym, naukowcom, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia. Te nowe kolekcje zostały zaprojektowane tak, aby oferować więcej najlepszych czasopism i globalnego kontekstu niż jakakolwiek inna baza CINAHL lub MEDLINE."

Hasła przedmiotowe Medical Subject Headings (MeSH), używane przez National Library of Medicine, są uwzględnione w CINAHL Ultimate i MEDLINE Ultimate i mogą pomóc użytkownikom w efektywnym wyszukiwaniu i pozyskiwaniu istotnych informacji. Obydwa nowe zasoby są dostępne za pośrednictwem intuicyjnej platformy wyszukiwawczej EBSCOhost®, którą można dostosować do potrzeb użytkowników. Użytkownicy, korzystający z zasobów w sposób zdalny mogą również korzystać z baz danych w podróży za pomocą smartfonów z systemem Android lub iOS.

Aby dowiedzieć się więcej o bazach CINAHL Ultimate i MEDLINE Ultimate, odwiedź strony: https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-ultimate i https://www.ebsco.com/pl-pl/produkty/badawcze-bazy-danych/medline-ultimate.

Informacje o EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: