Platforma usług bibliotecznych FOLIO na Uniwersytecie Missouri

Platforma biblioteczna o otwartym kodzie źródłowym zapewnia bibliotekom systemu Uniwersytetu Missouri możliwość modernizacji i wykorzystania istniejących zasobów EBSCO

IPSWICH, Mass. - 24 sierpnia 2021 r. - Cztery biblioteki akademickie Systemu Uniwersytetu Missouri przechodzą na platformę usług bibliotecznych FOLIO, korzystając z usług EBSCO FOLIO firmy EBSCO Information Services (EBSCO). Przejście na FOLIO stworzy jednolitą platformę, która zapewni elastyczność i możliwość dostosowania zasobów Systemu Uniwersytetu Missouri do potrzeb użytkowników, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności istniejących systemów EBSCO.

System Uniwersytetu Missouri obejmuje cztery kampusy akademickie - Uniwersytet Missouri-Columbia (MU), Uniwersytet Missouri-Kansas City (UMKC), Missouri University of Science and Technology (S&T) oraz Uniwersytet Missouri-St. Louis (UMSL). System Uniwersytetu Missouri jest częścią konsorcjum MOBIUS.

Deborah Ward, tymczasowa wicedyrektor ds. bibliotek na Uniwersytecie Missouri-Columbia mówi, że system uniwersytecki będzie wykorzystywał FOLIO do współpracy w zarządzaniu wspólnymi zasobami, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu narzędzi, z których korzysta każda z placówek. "Przejście na nowy system to duży krok dla każdej biblioteki i systemu bibliotecznego. Możliwość dostosowania FOLIO do indywidualnych potrzeb pozwala nam na wykorzystanie zaplecza dla wspólnych zasobów, a jednocześnie zapewnia nam platformę, na której możemy korzystać z usług oferowanych przez nas indywidualnie. Dzięki EBSCO FOLIO możemy być zarówno konsorcjum, jak i sobą."

Platforma FOLIO to współpraca bibliotek, sprzedawców i programistów, którzy wspólnie budują platformę usług bibliotecznych (LSP) typu open source. W przeciwieństwie do tradycyjnego zintegrowanego systemu bibliotecznego (ILS), FOLIO pozwala każdemu rozbudowywać jego podstawowe funkcjonalności lub rozszerzać platformę poprzez tworzenie aplikacji dostarczających nowe usługi. FOLIO wspiera podstawowe funkcje zarządzania biblioteką w różnych dziedzinach, takich jak obieg, katalogowanie, nabywanie i zarządzanie zasobami elektronicznymi (ERM).

Przewodniczący dziekanów bibliotek systemu Uniwersytetu Missouri, Chris Dames, powiedział, że przejście na FOLIO pozwala bibliotekom na korzystanie z technologii open source, umożliwiając lepsze wykorzystanie personelu i łatwą integrację z zasobami EBSCO. "Chcemy wykorzystywać nowoczesne technologie, aby zaspokajać potrzeby naszych użytkowników i pracowników. Studenci i wykładowcy są przyzwyczajeni do platformy wyszukiwawczej EBSCO, a FOLIO oferuje to nowoczesne podejście do ERM i przepływu pracy w zarządzaniu biblioteką. Nasze uczelnie mogą dostosować system do swoich potrzeb i skorzystać ze ścisłej integracji z istniejącymi systemami, co pozwoli na usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności."

EBSCO Discovery Service™ (EDS) jest powszechnie używany przez studentów w systemie uniwersyteckim, a wszystkie cztery kampusy korzystają z GOBI® i EBSCONET®. EBSCO FOLIO oferuje szeroki wachlarz usług, które mogą zaspokoić potrzeby wszystkich bibliotek, wykorzystując swoje doświadczenie w tworzeniu platformy FOLIO, wiedzę w zakresie hostingu i wsparcia wdrożeń oraz wbudowaną w FOLIO interoperacyjność, aby zapewnić bibliotekom odpowiednie usługi. Klienci skorzystają na tym, że będą mieli większy wybór i będą mogli podejmować najlepsze decyzje dla swojej instytucji.

Placówki korzystające już z EDS będą mogły zachować front-end, do którego przyzwyczaili się użytkownicy końcowi, jednocześnie modernizując swoje systemy back-end, w tym eliminując potrzebę synchronizacji warstwy discovery z ILS. Klienci GOBI® korzystający z FOLIO będą mogli korzystać z usprawnionego procesu wyboru i zakupu książek. Kiedy zamówienie jest składane w GOBI, jest ono płynnie odzwierciedlane w FOLIO wraz z numerem zakupu, rekordem bibliograficznym i wszystkimi powiązanymi szczegółami zamówienia, a także może być przetwarzane poprzez fakturowanie elektroniczne. Integracja EBSCO FOLIO w zakresie zarządzania zasobami elektronicznymi rozciąga się na EBSCONET, umożliwiając stronom zarządzanie przepływem subskrypcji, w tym umowami, licencjami, zarządzaniem zasobami, zamówieniami i odnawianiem, z wykorzystaniem bazy wiedzy EBSCO.

Wdrożenie systemu na Uniwersytecie Missouri rozpocznie się we wrześniu 2021 roku, a migracja zakończy się do połowy 2022 roku.

 

O EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji medycznych, korporacji i agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, aż po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy. EBSCO Information Services jest oddziałem firmy EBSCO Industries, Inc, która od 1944 r. jest firmą rodzinną. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.com.

 

###

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
 

EBSCO Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel.: (+48) 22 745 11 05
kontakt@ebsco.com

Share this: