Perpetua Long-Term Data Management Services

Perpetua to rozwiązanie do długoterminowej cyfrowej ochrony i archiwizacji danych badawczych i zbiorów specjalnych. Perpetua gromadzi, zachowuje, zabezpiecza i zapewnia dostęp do Twoich danych, spełniając jednocześnie wymogi zgodności z przepisami i regulacjami.