Global Health from CABI

Global Health daje naukowcom i studentom niezrównany dostęp do wszystkich istotnych badań i praktyk w zakresie zdrowia publicznego na świecie - zapewniając wiedzę bez granic.