Business Studies Resources from EBSCO

ebscohost.com/academic/business-source-ultimate

Zobacz kompletny zestaw zasobów badań biznesowych firmy EBSCO, w tym Business Source Ultimate, wiodącą pełnotekstową bazę danych dla studentów kierunków biznesowych. Dostęp do baz danych badawczych, e-booków, czasopism i innych materiałów.

YouTube: youtube.com/user/ebscopublishing

Vimeo: vimeo.com/ebsco1

Facebook: facebook.com/EBSCOInfoServices

Twitter: twitter.com/EBSCO

LinkedIn: linkedin.com/company/ebsco-information-services