Bezpłatne bazy danych

EBSCO zapewnia bezpłatne bazy danych badawczych obejmujących różne przedmioty dla studentów, badaczy i bibliotekarzy. 

EBSCO Open Dissertations

EBSCO Open Dissertations zawiera teraz także American Doctoral Dissertations. Jest to bezpłatna baza danych zawierająca rekordy dla ponad 1,4 miliona elektronicznych prac dyplomowych i rozpraw z ponad 320 uniwersytetów na całym świecie. 

GreenFILE

GreenFILE to bezpłatna baza danych badawczych obejmująca wszystkie aspekty wpływu człowieka na środowisko. Zbiór tytułów naukowych, rządowych i użyteczności publicznej obejmuje treści dotyczące globalnego ocieplenia, zielonego budownictwa, zanieczyszczeń, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. 

Library, Information Science and Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) to bezpłatna baza danych dla studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. LISTA zapewnia indeksowanie i abstrakty dla setek kluczowych czasopism, książek, raportów badawczych.Intencją firmy EBSCO jest zapewnienie stałego dostępu do tego zasobu.

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center (TRC), bezpłatna baza danych dla nauczycieli, zapewnia indeksowanie i streszczenia dla ponad 230 recenzowanych czasopism.