Usługi dotyczące czasopism i e-pakietów dla konsorcjów

Zwiększ wartość licencjonowanych e-pakietów dla swoich członków. Składając zamówienia na e-pakiety za pośrednictwem EBSCO, członkowie konsorcjum otrzymują dodatkowe korzyści, takie jak usprawnienie przepływu pracy i dostępu oraz dane, które pomagają im podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju kolekcji.

Dołącz do konsorcjum

Licencje konsorcyjne dostępne poprzez EBSCO:

ACM DL 

To platforma do badań, wyszukiwania i tworzenia powiązań, zawierająca pełnotekstową kolekcję wszystkich publikacji ACM, w tym czasopism, materiałów konferencyjnych, czasopism technicznych, biuletynów i książek. Platforma zawiera także kolekcję starannie wyselekcjonowanych publikacji pełnotekstowych od wybranych wydawców, The ACM Guide to Computing Literature, obszerną bazę bibliograficzną poświęconą wyłącznie informatyce, a także bogaty zestaw powiązań między autorami, pracami, instytucjami i wyspecjalizowanymi społecznościami.

Annual Reviews 

Jest wydawcą non-profit roczników czasopism poświęconych różnym obszarom badań w naukach przyrodniczych i społecznych. Każdy pojedynczy numer Annual Review zawiera około 12-40 obszernych artykułów przeglądowych podsumowujących najważniejsze osiągnięcia ostatnich kilku lat w danym obszarze tematycznym. Przeglądy te są szeroko wykorzystywane w nauczaniu i badaniach naukowych. Służą do śledzenia najnowszej wiedzy i stanowią szybkie wprowadzenie do nowej dziedziny badań naukowych.

Komitet ekspertów Annual Reviews spotyka się co roku, aby przedyskutować i wybrać tematy, które dotyczą aktualnych trendów, głównych osiągnięć i bieżących wyzwań badawczych w ekosystemie naukowym, a autorzy Annual Reviews identyfikują i publikują najbardziej aktualne tematy w każdej dziedzinie, zwracając się do naukowców, studentów, analityków, menedżerów, dziennikarzy i opinii publicznej.

Cambridge University Press (CUP)

Czasopisma są udostępniane w ramach kolekcji FULL (412 tytułów), STM (174), HSS (272), Med/Vet i Business. Licencja CUP obejmuje czasopisma bieżące i archiwa, z prawem nieograniczonego dostępu do subskrybowanej kolekcji w okresie obowiązywania licencji na serwerze wydawcy.

IEEE

Czasopisma są udostępniane w formie bazy danych IEEE Electronic Library (IEL) na serwerze IEEE Xplore. Licencja obejmuje czasopisma, materiały konferencyjne i standardy.

JoVE

Jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą filmów naukowych, którego misją jest poprawa jakości badań naukowych i edukacji. Miliony naukowców, nauczycieli i studentów na tysiącach uniwersytetów, szkół wyższych, w szpitalach i firmach biofarmaceutycznych na całym świecie wykorzystują JoVE do swoich badań, nauczania i uczenia się. Zasoby obejmują ponad 15,000 artykułów wideo, w kolekcji JoVE Research, która składa się na JoVE Journals oraz JoVE Enciclopedia of Experiments oraz JoVE Education w kolekcjach: JoVE Core, JoVE Science Education oraz JoVE Lab Manual.

Oxford University Press (OUP)

Czasopisma są dostępniane w ramach kolekcji FULL (od 235 do 365 tytułów zależnie od uwzględnienia nowych tytułów, które pojawiły się w latach 2012-2022), kolekcji STM (od 113 do 196 tytułów), kolekcji HHS (od 136 do 195 tytułów) lub mniejszych podkolekcji tematycznych. Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r. z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Taylor & Francis Group (T&F)

Czasopisma są udostępniane na serwerze wydawcy dla uczestników konsorcjum w kolekcjach: SSH (1494 tytuły), S&T (524 tytuły), Medical (194 tytuły) oraz  mniejszych  pakietach tematycznych . Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku.

Pozostali wydawcy współpracujący z EBSCO:

Encyclopaedia Britannica

Encyclopaedia Britannica to globalny wydawca zajmujący się mediami cyfrowymi oferująca produkty promujące wiedzę i uczenie się oraz dostarczająca aktualne, istotne i wiarygodne informacje i produkty instruktażowe dla szkół, uniwersytetów, bibliotek i biznesu na całym świecie. Wśród produktów dla uniwersytetów i szkół wyższych znajdują się: Britannica Academic, Britannica ImageQuest, Britannica Original Sources, Britannica Merriam-Webster, Britannica E-books.

Wiley

Wiley, światowy lider wśród wydawców czasopism, oferuje wyjątkowe portfolio ponad 8 milionów artykułów z 1600 czasopism. Połowa z nich jest publikowana we współpracy z prestiżowymi międzynarodowymi towarzystwami naukowymi i zawodowymi. Tytuły obejmują pełne spektrum nauk o życiu, zdrowiu i fizyce, nauk społecznych i humanistycznych, a wśród nich wiele tytułów zaliczanych do ścisłej czołówki w swojej dziedzinie.

Wiley Online Books to połączenie wysokiej jakości treści z wygodą, dostępnością i zwiększoną funkcjonalnością dostępu elektronicznego. Obecnie ponad 20.000 książek naukowych i fachowych, podręczników, słowników, dodatków i przełomowych serii książek. Odkryj premierowe tytuły autorstwa najsłynniejszych naukowców, nagradzanych autorów i uznanych badaczy z dziedziny nauk o życiu, zdrowiu, nauk fizycznych, społecznych i humanistycznych.

Zrób kolejny krok

Możemy zaczynać?