Learn how BIBFRAME can help

Libraries today describe their collections with formats like MARC, a closed format that the web does not understand. BIBFRAME is a bibliographic framework and open standard. This free white paper covers:

  • Limitations of MARC and other traditional formats
  • The benefits to using BIBFRAME and linked data
  • Why BIBFRAME matters for sharing bibliographic data on the web
  • How BiblioGraph from EBSCO can help you can take advantage of BIBFRAME

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że przyjmujesz do wiadomości, że EBSCO Information Services będzie gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją Polityką prywatności, w tym w ramach kategorii i zgodnie z celami wykorzystania takich informacji, jak opisano tutaj.