CAB Abstracts for Agriculture and Applied Life Sciences Research

Dzięki ponad 10 milionom rekordów, CAB Abstracts może wspierać Twoje badania w zakresie rolnictwa i stosowanych nauk przyrodniczych. Dowiedz się więcej o CAB Abstracts.