FSTA via EBSCOhost and EBSCO Discovery Service

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) to specjalistyczna baza danych obejmująca literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. FSTA jest dostępna poprzez EBSCOhost i EBSCO Discovery Service.