Pakiet zasobów muzycznych RILM

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) ułatwia międzykulturowe badania muzyczne na całym świecie. Oferuje znakomite narzędzia badawcze. Trzy z niniejszych baz danych są dostępne w serwisie EBSCOhost.