Zasoby akademickie od Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego

Rose Sokol-Chang, doktor, wydawca czasopism w American Psychological Association, omawia rolę, jaką bazy danych APA mogą odegrać na naukowcó zajmujących się psychologią i behawioralnym zdrowiem, starających się dokonać przełomowych odkryć, które mają wpływ na dzisiejszy świat.