EBSCO Open Infrastructure: GOBI Library Solutions

GOBI'nin açık altyapıya olan bağlılığı, geliştirme stratejilerinin ön saflarında görülebilir. Açık sistemler için seçenek ve destek sağlayarak kütüphane iş akışlarını daha da geliştirebilir ve optimum son kullanıcı değeri sağlayabilirler.