EBSCO Open Infrastructure: GOBI Library Solutions

Zaangażowanie GOBI w otwartą infrastrukturę widać na pierwszym planie ich strategii rozwoju. Zapewniając wybór i wsparcie dla systemów otwartych, mogą one jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy w bibliotekach i zapewnić optymalną wartość dla użytkownika końcowego.