EBSCO Open Infrastructure: GOBI Library Solutions

GOBI závazek k otevřené infrastruktuře je důležitou součástí firemní strategie. Možností volby a podporou otevřených systémů mohou dále posílit pracovní postupy v knihovnách a zajistit optimální hodnotu pro koncového uživatele.