Ziraat Alanındaki Tüm Konuların Derinlemesine Kapsamı

National Agricultural Library, tarım alanı sağlanan yükseokullara ve üniversitelere ve diğer devlet destekli yüksekokullara ve üniversitelere, ziraat ile ilgili akademik programlar içeren bilgi kaynakları sağlamaktadır. Dolayısıyla AGRICOLA'nın kapsadığı ziraat disiplinleri oldukça geniştir.
Kapsanan disiplinler arasında gıda, beslenme, ziraat mühendisliği ve teknolojisi, yer ve çevre bilimleri ve daha fazlası bulunmaktadır.

Konular Arasında:

 • Veteriner bilimleri
 • Entomoloji
 • Bitki bilimleri
 • Ormancılık
 • Su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık
 • Çiftçilik ve çiftçilik sistemleri
 • Ziraat ekonomisi
 • Uygulama ve eğitim

Aşağıdakiler için atıflar içermektedir:

 • Dergi makaleleri
 • Kitap bölümleri
 • Tezler
 • Görsel-işitsel materyaller
 • Monografiler
 • Patentler
 • Yazılım
 • Teknik raporlar