Dogłębne omówienie wszystkich tematów związanych z rolnictwem

Narodowa Biblioteka Rolnicza udostępnia zasoby informacyjne uczelniom i uniwersytetom rolniczym, a także innym wspieranym przez państwo uczelniom i uniwersytetom prowadzącym programy akademickie związane z rolnictwem. Zakres dyscyplin rolniczych objętych w AGRICOLA jest więc obszerny. Dyscypliny objęte programem obejmują żywność i żywienie człowieka, inżynierię i technologię rolniczą, nauki o ziemi i środowisku i inne.

Tematy

 • Nauki zwierzęce i weterynaryjne
 • Entomologia
 • Nauki o roślinach
 • Leśnictwo
 • Akwakultura i rybołówstwo
 • Rolnictwo i systemy gospodarki rolnej
 • Ekonomika rolna
 • Rozszerzenie i edukacja

Wśród źródeł cytowań są:

 • Artykuły prasowe
 • Rozdziały książek
 • Rozprawy naukowe
 • Materiały audiowizualne
 • Monografie
 • Patenty
 • Oprogramowanie
 • Sprawozdania techniczne