Çevre Çalışmaları için Değerli Bir Tam Metin Dergi Veri Tabanı

Environment Complete, bu disiplinde en çok kullanılan dergilerin birçoğunu tam metin olarak içerir.Aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri (USD)534.355,33 $'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Environment Complete, titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 447 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Environment Complete, Academic Search'ün hiçbir sürümünde bulunmayan 607 aktif tam metin dergiyi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Environment Complete taranabilir atıf bilgileri ile 759 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Environment Complete, 1.496 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 1.361'i hakemlidir.

Konular Arasında:

 • Ekosistem ekolojisi
 • Enerji
 • Çevre hukuku
 • Çevre politikası
 • Çevresel teknoloji
 • Coğrafya
 • Deniz ve tatlı su bilimi
 • Doğal kaynaklar
 • Kirlilik ve atık yönetimi
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Çevrenin sosyal etkisi
 • Şehir ve bölge planlama