CABI tarafından üretilmiştir

CAB Abstracts Archive, ziraat ve çevre ile ilgili sorunları çözerek yaşamı iyileştirmeye adanmış küresel bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan The Centre for Biosciences and Agriculture International (CABI) tarafından üretilmiştir.

Konular Arasında:

  • Ziraat bilimi
  • Hayvan hastalıkları
  • Biyoçeşitlilik
  • Çevre kirliliği
  • Gıda üretimi
  • Doğal kaynak yönetimi
  • Beslenme ve doğal kaynaklar
  • Zirai mücadele
  • Bitki ve hayvan yetiştirme
  • Veterinerlik