Vytvořeno společností CABI

CAB Abstracts Archive vydává The Centre for Biosciences and Agriculture International (CABI), celosvětová nezisková organizace, která se zabývá zlepšováním životního stylu prostřednictvím řešení problémů v zemědělství a životním prostředí.

Předmětové pokrytí:

  • Zemědělství
  • Nemoci zvířat
  • Biodiverzita
  • Znečištění životního prostředí
  • Výroba potravin
  • Správa přírodních zdrojů
  • Výživa a přírodní zdroje
  • Hubení škůdců
  • Pěstování rostlin a chov zvířat
  • Veterinární medicína