Opracowane przez CABI

CAB Abstracts Archive zostało opracowane przez The Centre for Biosciences and Agriculture International (CABI), globalną organizację non-profit zajmującą się poprawą życia poprzez rozwiązywanie problemów w rolnictwie i środowisku.

Tematy

  • Nauki rolnicze
  • Choroby zwierząt
  • Różnorodność biologiczna
  • Zanieczyszczenie środowiska
  • Produkcja żywności
  • Zarządzanie zasobami naturalnymi
  • Odżywianie i zasoby naturalne
  • Kontrola szkodników
  • Hodowla roślin i zwierząt
  • Medycyna weterynaryjna