En İyi Yayınların Birleşimi

Cochrane Collection Plus kanıta dayalı tıpta önemli bir kaynak olan Cochrane Library'den en kapsamlı veri tabanlarını birleştirir. Kapsamına aşağıdakiler dahildir:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) — sağlık hizmetlerinde hakemli sistematik incelemeler için önde gelen kaynak
  • Cochrane Clinical Answers
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials
  • Cochrane Methodology Register

Cochrane Collection Plus'taki tüm veri tabanları Wiley & Sons, Ltd. tarafından yayınlanmaktadır.