การรวมกันของสิ่งพิมพ์ยอดนิยม

Cochrane Collection Plus รวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดจาก Cochrane Library ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์สำคัญในการแพทย์ ในที่นี้รวมถึง:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) แหล่งข้อมูลชั้นนำของการรีวิวอย่างเป็นระบบ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
  • Cochrane Clinical Answers
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials
  • Cochrane Methodology Register

ฐานข้อมูลทั้งหมดใน Cochrane Collection Plus ได้รับการตีพิมพ์โดย Wiley & Sons, Ltd.