Tıp

Araştırma Veri Tabanları

BIOSIS Previews

Web of Science Group tarafından üretilen BIOSIS Önizlemeleri®dergilerden, toplantılardan, kitaplardan ve patentlerden oluşan yaşam bilimleri ve biyomedikal araştırmalar için geniş bir indekstir. Veri tabanı klinik öncesi ve deneysel araştırmaları, yöntemleri ve enstrümantasyonu, hayvan çalışmalarını ve daha fazlasını kapsamaktadır. BIOSIS indekslemesini ve gelişmiş MeSH hastalık terimlerini içerir.

Cochrane Collection Plus

Bu koleksiyon, sadece sağlık çalışanları ve hastalar için değil, aynı zamanda tıp mesleğinin tüm düzeylerinde araştırma, öğretim, finansman ve yönetimden sorumlu olanlar kişiler için yüksek kaliteli sağlık verileri sağlayan önemli bir kaynaktır.

Dentistry & Oral Sciences Source   ·  Tam Metin

Dentistry & Oral Sciences Source diş hekimleri ve araştırmacılar için eksiksiz bir tam metin araştırma veri tabanıdır. Diş hekimliği fakülteleri ve ilgili kurumlar tarafından yaygın olarak satın alınan, en iyi ağız ve diş sağlığı dergilerini içerir.

Food Science Source   ·  Tam Metin

Food Science Source gıda endüstrisinin araştırma ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir tam metin veri tabanıdır. Yüzlerce tam metin akademik ve popüler dergi, monografi ve ticari yayının yanı sıra zengin bir gıda endüstrisi ve pazar raporları içeriği sunar. Konular arasında gıda işleme, güvenlik, servis, nakliye ve inovasyon bulunmaktadır.

Global Health

CABI tarafından üretilen bu veri tabanı, tüm kaynaklardan sağlanan temel literatürün halk sağlığı alanındaki çalışanların dikkatine sunulmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Veri tabanı, hem uluslararası hem de toplum düzeyinde halk sağlığının tüm yönlerini ve diğer biyomedikal ve yaşam bilimleri alanlarından zengin materyalleri kapsamaktadır.

International Pharmaceutical Abstracts

Kapsamlı veri tabanı, dünya çapında yayımlanan farmasötik bilimler ve tıp dergileri için indeksleme ve özetler sunmaktadır. Günümüzün sağlıkla ilgili ilaç literatürünü takip etmek isteyen herkes için temel bir kaynaktır.

MEDLINE with Full Text   ·  Tam Metin

MEDLINE with Full Text, MEDLINE içerisinde indekslenen yüzlerce en iyi biyomedikal ve sağlık dergisine tam metin erişim sağlayan güçlü bir veri tabanıdır. Pek çok dergi gecikmesiz olarak mevcuttur. Bu sayede hekimler, hemşireler, sağlık uzmanları ve araştırmacılar bilgilere yayımlandıkları anda erişim sağlayabilirler.

APA PsycInfo

Bu veri tabanı, davranış bilimi ve ruh sağlığı alanında hakemli literatüre ayrılmış dünyadaki en büyük kaynaktır. American Psychological Association tarafından üretilen kaynak, küresel bilimsel araştırmaları keşfetmek için vazgeçilmez bir araçtır.

Rehabilitation & Sports Medicine Source   ·  Tam Metin

Spor hekimliği ve fizik tedavi öğrencileri ve araştırmacıları için oluşturulmuş Rehabilitation & Sports Medicine Source tam metin spor hekimliği ve rehabilitasyon dergileri, ticari yayınları ve popüler dergileri sunmaktadır.

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  Tam Metin

Anatomi, fizyoloji, biyoloji ve diğer yaşam bilimleri öğrencileri ve öğretmenleri için ideal olan Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) indirilebilir medikal illüstrasyonlar, animasyonlar ve etkileşimli multimedya içeriği sağlar.

SPORTDiscus with Full Text   ·  Tam Metin

SPORTDiscus with Full Text spor ve spor hekimliği araştırmaları için hazırlanmış eksiksiz bir veri tabanıdır. Yüzlerce tam metin spor hekimliği dergisi sunan veri tabanı, sağlık profesyonelleri ve fitness, sağlık ve spor üzerine çalışan araştırmacılar için önemli bir araçtır.

MEDLINE Complete   ·  Tam Metin

MEDLINE Complete biyomedikal ve sağlık dergileri içeren önde gelen bir tam metin veri tabanıdır ve baştan sona indeksleme ile en iyi binlerce tıp dergisine tam metin erişim sağlar. Hekimler, hemşireler, sağlık uzmanları ve araştırmacılar için temel bir araştırma aracıdır.

CINAHL Complete   ·  Tam Metin

CINAHL Complete ile kullanıcılar, en iyi hemşirelik dergilerine, kanıta dayalı bakım sayfalarına, hızlı derslere ve daha fazlasına hızlı ve kolay tam metin erişim sağlar. CINAHL Complete'in sunduğu içeriği değerlendirmek için birkaç dakikanızı ayırın ve yüz binlerce hemşire ve destek sağlık bilimleri profesyonelinin bu temel kaynağa neden güvendiğini keşfedin.

Tarihi Dijital Arşivler

Global Health Archive

CABI tarafından üretilen Global Health Archive, 1910'dan 1983'e kadar tarihi halk sağlığı ve biyomedikal araştırmalar için hazırlanmış bibliyografik bir veri tabanıdır. Uluslararası halk sağlığı sorunlarına tarihsel bağlam sağlayan, basımı durdurulmuş özet dergilerden elde edilen yüz binlerce kayıt içermektedir.   

E-kitap Koleksiyonları

EBSCO eBooks Nursing Subscription Collection

Hastanelerde, sağlık kurumlarında ve akademik kurumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bu e-kitap koleksiyonu ile hemşirelik çalışanları ve öğrencileri için araştırma sürecini kolaylaştırın. Klinik kılavuzlar ve kanıta dayalı uygulama kılavuzlarından pratik el kitaplarına ve profesyonel gelişim başlıklarına kadar bu koleksiyon, araştırmacılara en iyi bakımı sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar.

EBSCO eBooks Medical Subscription Collection

Hekimler ve öğrenciler için temel tıbbi e-kitaplara sınırsız erişim sunun. Bu abonelik koleksiyonu, klinik ortamlarda, biyomedikal kütüphanelerde ve akademik-medikal kurumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış binlerce elle seçilmiş e-kitap içermektedir.