Zbiór najlepszych publikacji

Cochrane Collection Plus łączy w sobie najbardziej wszechstronne bazy danych z biblioteki Cochrane, kluczowego zasobu w medycynie opartej na dowodach. Zawiera:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) - główne źródło recenzowanych przeglądów systematycznych w sektorze opieki zdrowotnej
  • Cochrane Clinical Answers
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials
  • Cochrane Methodology Register

Wszystkie bazy danych w Cochrane Collection Plus są publikowane przez Wiley & Sons, Ltd.