Kvalitní plnotextová databáze se zaměřením na environmentální studia

Součástí Environment Complete jsou plné texty populárních oborových časopisů. Prodejní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 534 355,33 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Environment Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 447 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Environment Complete zahrnuje 607 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Environment Complete zahrnuje 759 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Environment Complete zahrnuje 1 496 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 1 361 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Ekologie
 • Energie
 • Zákony o životním prostředí
 • Environmentální politika
 • Technologie a životní prostředí
 • Geografie
 • Oceánografie a hydrologie
 • Přírodní zdroje
 • Znečištění životního prostředí
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Sociální vliv životího prostředí
 • Územní plánování