ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มอันทรงคุณค่าสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Environment Complete ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่มีการใช้มากที่สุดในสาขาวิชา มูลค่าขายปลีกวารสารการเข้าถึงแบบไม่เปิด (USD) ฉบับเต็มที่ใช้งานอยู่ที่ 534,355.33 ดอลลาร์

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Environment Complete ประกอบด้วยการดูแลจัดการและการจัดทำดัชนีวารสารแบบเปิด (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 447 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างการอ้างอิงสำหรับ DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ มากมาย .

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Environment Complete ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม 607 ฉบับที่ไม่มีอยู่ใน Academic Search เวอร์ชันใดๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Environment Complete ประกอบด้วยวารสาร 759 ฉบับพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Environment Complete ประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 1,496 ฉบับ มี 1,361 รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • นิเวศวิทยา
 • พลังงาน
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล และ น้ำจืด
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การจัดการมลพิษ และ ของเสีย
 • แหล่งพลังงานหมุนเวียน
 • ผลกระทบทางสังคมของสิ่งแวดล้อม
 • การวางผังเมือง