Wartościowa baza pełnotekstowych czasopism dla studiów z zakresu środowiska naturalnego

Environment Complete zawiera pełny tekst dla wielu najczęściej używanych czasopism w tej dyscyplinie.Wartość detaliczna aktywnych pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access wynosi 534 355,33 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Environment Complete obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 447 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Environment Complete zawiera 607 aktywne czasopisma pełnotekstowe niedostępne w jakiejkolwiek wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Environment Complete zawiera 759 czasopism z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Environment Complete obejmuje 1 496 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 1 361 z nich jest recenzowanych.

Tematy

 • Ekologia ekosystemów
 • Energia
 • Prawo ochrony środowiska
 • Polityka ochrony środowiska
 • Technologia środowiskowa
 • Geografia
 • Nauka o morzu i wodach słodkich
 • Zasoby naturalne
 • Zanieczyszczenia i gospodarka odpadami
 • Odnawialne źródła energii
 • Społeczny wpływ środowiska
 • Planowanie miejskie