Çok Çeşitli Kaynak Türleri

ERIC, yüz binlerce tam metin dokümana yönlendiren kayıtlar ve bağlantılar içerir. Dergi makaleleri, kitaplar, konferans bildirileri, müfredat kılavuzları, tezler ve yönetim belgeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynak türleri için kayıtlar içerir.

Dahası, araştırmacılar, arama sonuçlarını Erken Çocukluk Eğitimi gibi eğitim düzeylerine göre veya Danışmanlar veya Öğretmenler gibi hedeflenen kitleye göre sınırlayabilir.

ERIC ayrıca, 11.800'den fazla terim içeren eğitim bilimlerine özgü bir konu terimleri sözlüğü içerir.